Adres: Menno van Coehoornweg 2 Wijckel
   
Monumentnummer:15938
Bouwjaar Toren:15e eeuw, 1671 verhoging toren, 1821 herstel toren
Opbouw Toren:Baksteen, met 3 door waterlijsten gescheiden geledingen. In westelijke muur een rondbogige ingang (waarschijnlijk 1671) met daarboven een groot spitsboogvenster. 2e Geleding bezit ondiepe spitsbogige nissen. 3e Geleding heeft slanke rondbogige galmgaten.
Dakvorm:Zadeldak (geveltoppen zijn in 1671 vernieuwd)
Dakbedekking:Dakbeschot met geglazuurde Hollandse pannen
Gietjaar Klokken:
Gegoten door:
Materiaal klokkenstoel:
Diameter Klokken:
Gewicht Klokken:— kg
Luidsysteem:
Wordt geluid bij:Kerkbezoek en Begrafenissen
Restauratie(s):
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 3.687.000
Kadastrale gegevens:Balk M 3702/3703
RD-Coordinaten:172906 545498

Geschiedenis

Geplaatst 12 september 2023

In 2022 heeft herstel plaats gevonden ter plaatse van de aansluitingen van verdiepingsvloer op het buitengevelmetselwerken. Ook aangebracht is een waterdichte afdichting boven de consistorie in deze toren in verband met eerdere vochtklachten als gevolg van stuifsneeuw in de bovengelegen torenruimte.

 

Geplaatst 8 juni 2023

Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport toren Wijckel 2023

 

Geplaatst 1 November 2016
Het bestuur van de Stichting BRM-DFM heeft besloten om in de laatste maanden van dit jaar het voegwerk van de Toren van Wijckel te herstellen. Om dit op een juiste wijze te kunnen beoordelen en vast te stellen wat hersteld moet worden is de gehele toren in de steigers gezet. Niet alleen het voegwerk maar ook het lichtkozijn boven de voordeur van de toren zal worden aangepakt. Rotte delen van dit kozijn worden vervangen en het geheel nieuw in de verf gezet. Daarnaast zijn de galmborden aan de beurt, zodat die er voor de toekomst weer keurig uitzien.

Voor Wijckel is deze toren op afstand een bijzonder markant punt.

De restauratie zal ongeveer 4 weken in beslag nemen.

Nagekomen bericht: Start werkzaamheden: 16 November 2016. Door het plaatsen van de steigers werd het mogelijk om de gevels optimaal te inspecteren. De geconstateerde gebreken aan het voegwerk worden hersteld. Voor de Kerstdagen zal de bouwplaats ontruimd zijn.

 

Geplaatst 16 November 2014
De heer Watze Tjebbe Beetstra was bij zijn leven drogist in Workum en had geschiedenisonderzoek als hobby. Na zijn pensionering is hij in Oudemirdum gaan wonen. De heer Beetstra had regelmatig contact met Jan Geert Vogelzang (Zie Bron) maar is onlangs op hoge leeftijd in Leeuwarden overleden. De dochter van de heer Beetstra trof, bij het opruimen, in zijn plakboeken de door hem uitgeknipte rubriek “Fan Gaast en Greide” aan, die hij wekelijks in de Balkster Courant publiceerde. Zij heeft Jan Geert een aantal dagen geleden hoogst persoonlijk twee plakboeken aangeboden.
In deze boeken trof hij een opmerkelijk Friestalig bericht aan, namelijk één uit de Balkster Courant van 13 december 1979, gepubliceerd in de rubriek “Fan Gaast en Greide met als kop: “Alde krantenijtsjes 1871”.
Het artikel had de volgende inhoud (Nederlandse vertaling):

“Gaasterland, 30 augustus 1871. Wij vinden het prachtig dat de gemeenteraad van Gaasterland het plan heeft opgevat om meer eenheid in de tijd te brengen. In Balk, Sondel, Harich, Wijckel, Bakhuizen, Oudemirdum en Nijemirdum hebben sommige dorpen een klok en anderen niet. Dat maakt ook niet veel verschil want de klokken die er zijn, zijn zodanig dat ze de mensen, die op de zonnestand vertrouwen, maar op een dwaalspoor brengen. Als het ’s middags 12 uur schijnt te zijn, dan worden de klokken geluid. Soms gebeurt dat een half uur vóór en soms een half uur nadat de zon op zijn hoogste punt staat. Er is nu een plan om in de toren van de zojuist genoemde dorpen uurwerken aan te brengen die acht dagen lang kunnen werken en daarbij door één persoon bediend zullen worden. Hij zal de tijd instellen op grond van de gemiddelde tijd zoals die getelegrafeerd wordt vanuit Leiden naar Lemmer of Sneek. Als het plan doorgaat – en daar hoeven wij niet aan te twijfelen – dan zal het in alles zo misdeelde Wijckel, dat er zo schilderachtig bijligt – in het bezit komen van een uurwerk. Tot nu toe had Wijckel dit niet.”

Wijckel weet nu dat zij voor 1871 geen uurwerk had.
Bron: J.G. Vogelzang (Balk)