Adres: Kerkhof 1, 8531 JH Lemmer
     
Monumentnummer: 25749
Bouwjaar Toren: 1716 (zie Geschiedenis)/1759
Opbouw Toren:
Dakvorm: Achtkantige lantaarn met daarboven een rond koepeldak
Dakbedekking:
Gietjaar Klok: 1949
Gegoten door: Eysbouts te Asten
Materiaal klokkenstoel:
Diameter Klokken:
Gewicht Klokken: — kg
Luidsysteem:
Wordt geluid bij: Kerkbezoek
Restauratie(s):
Eigenaar: Stichting BRM
Herbouwwaarde: € 1.527.000
Kadastrale gegevens: Lemmer A 10628
RD-Coordinaten: 176835 539786

Geschiedenis

Geplaatst 9 november 2020

De leien op de toren in Lemmer zijn hersteld.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1929413013865415&id=1155252751281449

 

Geplaatst 19 september 2019

De Stichting BRM tracht 1x/3jr. van al haar objecten een inspectie van de onderhoudstoestand uit te (laten) voeren. Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Lemmer Toren Inspectierapport 0639.4044.19

Geplaatst op 15 februari 2018

De webcam vanaf de Lemster Toer doet het weer.

In verband met de restauratie van de Lemster Toer is de webcam, die daarin geplaatst is, tijdelijk weggehaald. De stichting wilde eventuele schade aan de apparatuur, tijdens de restauratie, voorkomen. De camera is ongeveer 3 maanden buiten dienst geweest. Veel mensen reageerden al dat ze de beelden misten.

Afgelopen zaterdag is door de technische groep vrijwilligers de camera en de straalverbinding weer terug geplaatst.

Om bij dit mooie moment even stil te staan, heeft de stichting Oud Lemmer een Lemster vlag uitgereikt. Dit keer is de vlag door vrijwilliger van de stichting Anne Moesker gegeven aan Petra, de bedrijfsleidster van de modezaak Schulpen 1.

Door de storm van de afgelopen dagen was de huidige vlag stuk gewaaid. De nieuwe Lemster vlag zal weer geplaatst worden op het dak van het pand. De vlag komt dan mooi in beeld op de andere webcam die gericht is op de Binnenhaven.

Een reden om de site www.webcamlemmer.nl even te bezoeken en live het centrum van Lemmer te bekijken.

Stichting Oud Lemmer, is blij dat de eigenaar van de Lemster Toer, De Stichting Behoud Rijksmonumenten (BRM), de restauratie heeft uitgevoerd. Zo behouden we dit karakteristieke deel van Lemmer en onze plek voor de webcam. Tekst: Stichting Oud Lemmer.

 

Foto bijschrift:

Zaterdagmorgen werd door vrijwilliger Anne Moesker van de Stichting Oud Lemmer de Lemster vlag overhandigd aan Petra van kledingzaak Schulpen 1.

Geplaatst op 16 november 2017

Restauratieplan Toren NH-kerk Lemmer gaat van start. 

De toren van de NH-kerk in Lemmer, ook bekend als “De Lemster Toer” wordt gerestaureerd. 

In grote lijnen gaat het om herstel en reparatie van het metsel- en voegwerk van de 

buitengevels, balustrades, daken en dakhelm over de volle hoogte van de toren. Ook wordt, 

waar noodzakelijk, schilder- en eventueel glaswerk hersteld. De uitvoering zal naar 

verwachting en afhankelijk van de weersomstandigheden circa 5 maanden in beslag nemen. 

Binnen enkele dagen wordt er gestart met het bouwen van de steigers. Het bouwplan vergt 

een investering van circa € 240.000 

De Stichting BRM, werkzaam in het gebied van De Fryske Marren, is de rechtsopvolger van 

de BMG en heeft in 2016 een extra aantal rijksmonumenten en een gemeentelijk monument 

overgenomen van de gemeente, waarmee een 25-tal monumenten in eigendom zijn. De 

stichting (ANBI) heeft als taak het beheer en onderhoud. De inkomende gelden bestaan uit 

gemeentelijke subsidies, rijkssubsidies, private fondsen en overig. Het stichtingsbestuur 

bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. 

Kort en op hoofdzaken samengevat gaat het om de volgende bewerkingen: 

o Herstel van metselwerk op maaiveldniveau 

o Inboeten van metselstenen in beschadigd of los geraakt metselwerk circa 50m2; 

o Herstel van beschadigd/uitgevallen voegwerk en opnieuw voegen van ingeboete geveldelen. 

o Qua timmerwerk worden de galmborden nagelopen, het nodige dakbeschot vervangen en vinden herstellingen plaats aan de balustraden op de verschillende geledingen. 

o De kozijnen, deuren en ramen, waaronder de toegangsdeuren, worden waar nodig hersteld. 

o Leibekledingen worden nagelopen, soms deels vernieuwd en de vernageling gecontroleerd. De loden voetafdichtingen worden deels vernieuwd en/of juist gedetailleerd. 

o Herstelwerk aan de loden bekleding van de torenhelm. 

De belangrijkste betrokken partijen zijn achtereenvolgens opdrachtgeefster Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM-DFM) www.stichtingbrm.nl), JONG architecten Lemmer en Bouw- en Restauratiebedrijf Sytse Douwe v.d. Vegt Wiedum.

Via onderstaande link zijn recente foto’s beschikbaar van de onderhoudswerkzaamheden tot einde werk 2e kwartaal 2018: https://petervdbrandt.stackstorage.com/s/jpT1NeUFHFHDyYb 

Geplaatst op 2 oktober 2017

RESTAURATIE TOREN

De toren van Lemmer zal worden gerestaureerd. Het restauratieplan is gereed. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt uit Weidum. Het grootste deel van de werkzaamheden bestaat uit het herstel van het voegwerk, maar ook zullen de balustrades, daken en dakhelm over de volle hoogte van de toren worden aangepakt. De planvorming is gemaakt door J.O.N.G.architecten uit Lemmer die ook de begeleiding zal doen. 

Geplaatst 8 september 2017

IT GOUDEN HASKE

Op 8 september 2017 (de dag voor Open Monumentendag) is door wethouder Durk Durkz It Gouden haske uitgereikt aan de heer Jelle van der Bij. It gouden Haske was in het leven geroepen door de werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed in De Fryske Marren. De inwoners van deze gemeente konden hun mooiste monument indienen, waarna de jury uit alle inzendingen de Herv. Kerk van Lemmer voordroeg alle mooiste monument. 

Geplaatst 15 Mei 2016
Op 14 Mei 1716 werd de eerste steen gelegd voor de Lemstertoer. De toren, maar ook de kruiskerk, bestaan 300 jaar. In dat kader zijn er in de kerk verschillende activiteiten. Op de website www.oudlemmer.nl treft u de nodige informatie aan.

Geplaatst 27 Februari 2015
Op de Lemstertoer is door Stichting Oud Lemmer in samenwerking met de gemeente een webcam geplaatst. Deze is te volgen via de link webcam Lemstertoer.

Geplaatst 2 Januari 2015
Voor de ingang van de Lemster Toer stonden begin jaren 60 van de vorige eeuw deze twee huisjes. In het linkerhuis was een schildersbedrijf gevestigd. De schilder gaf op de nabij gelegen LTS (Lagere Technische School) o.a. teken- en schilderles.
Klik op foto om te vergroten (auteur H.J. Campen)

Geplaatst Oktober 2014
Bouw in 1716 onder leiding van Auke Bouwes Disma, meestertimmerman uit Sneek. Het uurwerk van de toren draagt als jaartal 1643 en de torenklok, die in de bezetting door de Duitsers is geroofd (en niet is teruggekomen) was van 1538. Na de bevrijding in 1949 is door de klokkengieterij Eysbouts te Asten een nieuwe gemaakt. De toren is na restauratie in 1983 verrijkt met een uit 18 klokken bestaand carillon, eveneens vervaardigd door Eysbouts.
Aan de voorkant van de toren is een

DIGITAL CAMERA

>gedenkteken aangebracht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tweede wereldoorlog 1940-1945 met als opschrift: “Har dea us frijdom 1940-1945”.

Voor meer historische informatie zie www.spanvis.nl

DIGITAL CAMERA

Klik op foto om te vergroten (auteur J. de Vries)