Adres: Oasingalaene 9, 8525 EL Langweer
   
Monumentnummer:13238
Bouwjaar Toren:1777
Opbouw Toren:Drie geledingen met hoekpilasters
Dakvorm:Ingesnoerde spits met een windwijzer in de vorm van een zwaan
Dakbedekking:
Gietjaar Klokken:1e uit 1438, 2e uit 1683

Gegoten door:

Uurwerk:

1e door Johannes de Bomen, 2e door Pieter Overney

Smeedijzeren torenuurwerk: ca. 1595
Smeedijzeren halfuurs slagwerk: 1777
Het betreft derhalve een historisch uurwerk, waaraan later een zeer bijzonder los slagwerk is toegevoegd.

Materiaal klokkenstoel:Hout
Diameter Klokken:1e 96 cm, 2e 91 cm
Gewicht Klokken:1e 530 kg, 2e 500 kg
Luidsysteem:Vliegend met luidmotoren
Wordt geluid bij:

Dagelijks om 8, 12 en 18 uur, kerkdiensten, uitvaarten, nationale en plaatselijke festiviteiten.

Restauratie(s):1923 door Arch. G.J. Veenstra
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 1.489.000
Kadastrale gegevens:Langweer A 6675
RD-Coordinaten:177479 552344

Geschiedenis

Geplaatst 7 november 2023

De Stichting BRM heeft een bouwhistorisch onderzoek laten verrichten. Als u kennis hiervan wilt nemen klik dan op Bouwhistorisch Onderzoeksrapport torenuurwerk en luidklokken kerk Langweer.

 

Geplaatst 12 september 2023

De onderhoudstoestand wordt als matig tot slecht gekwalificeerd. Bouwkundig onderhoud van vloeren, klokkenstoelen, gevels en daken is noodzakelijk. Tevens is het historisch gesmede uurwerk en slagwerk, thans buiten gebruik gesteld, dermate belangwekkend dat ook hiervoor een grootschalige restauratie wordt voorbereid. Het is de bedoeling dit torenuurwerk na restauratie te herplaatsen en weer in gebruik te nemen. Het voornemen is in 2022 de restauratie en het onderhoud te starten en in 2023 op te leveren. BRM heeft in 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Fryslân waarover positief is beschikt. Het bestuur zet zich in om ook bij private fondsen bijdragen te verwerven. De restauratie is 16 december 2022 gestart.

 

Geplaatst 21 februari 2020

De Stichting BRM tracht 1x/3jr. van al haar objecten een inspectie van de onderhoudstoestand uit te (laten) voeren. Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Toren Langweer

 

Geplaatst 6 Maart 2018

Het stichtingsbestuur heeft in haar vergadering van februari 2018 besloten een herstel- en restauratieplan te laten maken van deze kerktoren. Het uitvoeren van het later dit jaar nog vast te stellen plan volgt over enkele jaren in de periode 2023-2025 of zoveel eerder als mogelijk is.

Deze bijzonder lange tijd tussen plan en uitvoering wordt ingegeven doordat eerst in 2023 mogelijk weer over rijkssubsidie beschikt kan worden. Door het voorhanden hebben van een concreet en uitgewerkt herstelplan is het evenwel niet uitgesloten dat van incidenteel ter beschikking gestelde extra (provinciale) subsidiemogelijkheden gebruik kan worden gemaakt. De stichting is voornemens de werken op te pakken als voldoende (circa 90%) beschikbaar komen/zijn.

Het restauratieplan zal worden opgemaakt door JONG-architecten Lemmer.

 

Geplaatst 12 November 2014

Hoewel deze kerk uit 1777 stamt, is het niet het eerste kerkgebouw op deze plek. De eerste kerk is net als het gehele dorp in 1517 door de Bourgondiërs platgebrand. Reeds in 1256 komt de naam van Langweer voor in het archief van het bisdom Utrecht. De huidige kerk is tot stand is gekomen onder toezicht van jonkheer Frans Julius van Eysinga.

Op de veertig meter hoge toren pronkt fier een zwaan in plaats van een haan. Daarnaast is op het schip van de kerk een windwijzer aangebracht met daarin maar liefst drie zwaantjes. Deze windwijzer is vermoedelijk afkomstig van de klokkenstoel die eind 1895 in Boornzwaag is afgebroken. Sommigen menen dat het symbool van de zwaan voortkomt uit de Germaanse mythologie, anderen verbinden haar met het recht van zelfstandige boeren uit de buurt om zwanen af te schieten.

In de toren hangen twee klokken, waarvan de ene uit 1600 dateert en de andere uit 1400. Het uurwerk stamt uit dezelfde tijd en functioneert nog voortreffelijk. Op de kerktoren zijn tot aan de omloop drie bouwstijlen te onderscheiden, namelijk de Corinthische, de Dorische en de Ionische.
Bron: http://www.pknlangweer.nl/kerk.htm