Adres: Geert Knolweg 4, 8501 MK Joure
   
Monumentnummer:18207
Bouwjaar Toren:Mogelijk 14e eeuws
Opbouw Toren:Bakstenen toren, in drie geledingen opgetrokken, waarvan de benedenste versierd met vanouds gepleisterde nissen. Na de sloop van de kerk begin 18e eeuw is de toren verlaagd (info: R. Stenvert)
Dakvorm:Tentdak
Dakbedekking:dakpan
Gietjaar Klokken:
Gegoten door:
Materiaal klokkenstoel:
Diameter Klokken:
Gewicht Klokken:— kg
Luidsysteem:
Wordt geluid bij:Kerkbezoek en Begrafenissen
Restauratie(s):
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 1.251.000
Kadastrale gegevens:Joure A 4927
RD-Coordinaten:182957 552992

Geschiedenis

Geplaatst 12 september 2023

Deze toren is in eigendom bij de stichting BRM- DFM sinds 2016. Een grote restauratie is in 2019 uitgevoerd. Onderdeel van de restauratie was controle van de standszekerheid over een periode van totaal drie jaren vanaf de oplevering Dit stabiliteitsonderzoek heeft geen noemenswaardige meetverschillen opgeleverd. Besloten is wel opnieuw een stabiliteitsmeting te doen in het jaar 2025 e.e.a. in samenwerking
met adviesbureau Econstruct Leeuwarden. De toren is in een goede staat van onderhoud.

 

Geplaatst 22 mei 2023

De Stichting BRM tracht 1x/3jr. van al haar objecten een inspectie van de onderhoudstoestand uit te (laten) voeren. Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Westermartoren Joure 2023

 

Geplaatst 10 september 2019

Heringebruikname Westermar toren

Op vrijdag 6 september 2019 heeft de officiële heringebruikname van de Westermeer toren plaats gevonden. De restauratiewerkzaamheden zijn in het voorjaar verricht. Vele vierkante meters zijn opnieuw gevoegd en aangezien er een grote scheur, van onder naar boven in de westgevel zat heeft er ook veel inboetwerk (nieuw metselwerk met oude stenen) plaats gevonden. Dikke balken van houten vloeren zijn vervangen, vanwege verrotte opleggingen in de muren en ook is de dakconstructie grotendeels vernieuwd en zijn de gietijzeren goten helemaal gerenoveerd. Uiteraard heeft het schilderwerk ook een grote onderhoudsbeurt ondergaan.

Bestuurslid van de Stichting Westermeer, mevr. Aukje de Jong, kreeg uit handen van het bestuur van de Stichting BRM de sleutel aangeboden om de gerestaureerde toren feestelijk binnen te kunnen treden. De Stichting Westermeer als ook de gemeente De Fryske Marren en de Provincie Fryslân hebben een bijdrage gegeven om de restauratie mogelijk te maken.

Geplaatst 18 juli 2019

Op woensdag 17 juli 2019 heeft de eind oplevering van de restauratie van de Westermar toren plaats gevonden.

De restauratie heeft ruim vier ton gekost, maar is binnen de begroting gebleven.

Geplaatst 11 april 2019

Fotocollage restauratie Westermartoren in willekeurige volgorde tot en met maart 2019.

Geplaatst 27 februari 2019

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/869524-kerktoren-joure-staat-de-steigers-voor-renovatie

Verslag van Omrop Fryslan over de renovatie van de Westermar Toren.

Geplaatst 7 februari 2019

Geplaatst 7 februari 2019

In de eerste week van februari 2019 is de steiger om de Westermar toren gebouwd. Dit biedt de restaurateurs de gelegenheid op een adequate wijze de restauratie van de toren aan te pakken.

De toren zal vanaf de begane grond tot aan de spits met vaandel worden gerestaureerd. De eerste werkzaamheden hebben betrekking op de kap van de toren en het voegwerk van de gevels. Daarnaast zullen op een aantal slechte plekken in de gevel vervangende kloostermoppen worden ingeboet.

Geplaatst 26 Januari 2017
Op 16 januari 2017 heeft de Monumentenwacht in opdracht van het bestuur van de Stichting BRM noodvoorzieningen op het dak van de Westermar toren aangebracht, omdat de vorsten op de hoekkepers los waren geraakt. Bij regenachtig weer gaf dat aanleiding tot inregenen met als gevolg een begin van inrotten van de houtconstructie. Door de aangebracht voorzieningen is dat tijdelijk hersteld. Op de foto de uitvoering van de werkzaamheden in volle gang.

Geplaatst 25 Januari 2017
In het kader van een second opinion voor het opstellen van een stabilisatieplan, zijn op maandag 23 januari 2017 3D-opnamen gemaakt van de Westermar-toren. Uit deze opnamen kan precies de scheefstand van de toren in kaart worden gebracht. Op grond daarvan kan worden bepaald hoeveel het zwaartepunt is verplaatst om vervolgens te berekenen hoe de krachten onder de funderingsconstructie tijdens het scheefzakken aan verandering onderhevig zijn geweest. Als deze gegevens bekend zijn kan worden vastgesteld op welke wijze de toren het beste gestabiliseerd kan worden.

Geplaatst 2 April 2015
In 2014 is door de Gemeente De Friese Meren opdracht gegeven aan Monumentenwacht Fryslân om de Westermar-toer visueel te inspecteren. Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object,