Adres: Midstraat 67, 8501 AE Joure
   
Monumentnummer:20833
Bouwjaar Toren:1e steen gelegd op 8 augustus 1628 door Grietman “Hobbe van Baerdt” (kerk is naar hem vernoemd)
Opbouw Toren:Drie geledingen met achtkantige lantaarn, omloop en opengewerkt koepeltorentje met spits
Dakvorm:Achtkantige lantaarn
Dakbedekking:
Gietjaar Klokken:1603, 1636 en 1790
Gegoten door:Gregorius Hall (1603), Jacob Noteman (1636) en L. Haverkamp (1790)
Materiaal klokkenstoel:Metaal
Diameter Klokken:96,3 cm (1603), 116,8 cm (1636), 54,6 cm (1790)
Gewicht Klokken:— kg
Luidsysteem:Krukas met de hand geluid
Wordt geluid bij:Kerkdiensten, uitvaarten, nationale en plaatselijke festiviteiten
Carillon:Beiaard met 39 klokken, geschonken in 1953 door Douwe Egberts, gemaakt door Petit & Fritsen
Diversen:vroeger aanwezig in de toren een raadkamer en een gevangenis
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 3.424.000
Kadastrale gegevens:Joure A 5571
RD-Coordinaten:182392 553522

Geschiedenis

Geplaatst 7 november 2023

Op vrijdagavond 1 september 2023 maakte doelman Andries Noppert bekend, dat hij zijn contract bij Sportclub Heerenveen voor vier jaar verlengd had.

Met een projectie van zijn foto op de Jouster Toer was het beeld van “de tower Fan de Jouwer” compleet!

 

Andries Noppert, de Tower van de Jouwer

 

Geplaatst 12 september 2023

Op 1 juli 2016 is de Jouster Toer in eigendom gekomen bij de stichting BRM-DFM. In de afgelopen jaren is de entree / begane grond naar een monumentwaardige toestand teruggebracht. Het resulteerde in een nette toegang naar de kerk, het torenportaal voor de toren en een berging voor opslag. Het onderste deel is invalide- proof gemaakt. De nor (hûnehok) op de begane grond en de verdieping zijn van verlichting voorzien op verzoek van de rondleider van de bezoekers.

In januari 2022 werd de Jouster Toer getroffen door een storm. Er ontstond schade aan de wijzerplaat. Deze schade is in de loop van het jaar hersteld en door de verzekering vergoed.

 Noodzakelijke restauratiewerkzaamheden Jouster Toren in 2018-2020.
Als onderdeel van regulier onderhoudswerk werd de open lantaarn met spits geïnspecteerd en ernstig achterstallig onderhoud aangetroffen.
Voor de stichting BRM-DFM is de bouwvallige en als onveilig beoordeelde standszekerheid, de reden geweest de bovenste laag met spits en torenkruis in 2018 binnen enkele dagen te verwijderen. Het torendeel moest geheel opnieuw worden herbouwd en is daarna herplaatst.

 Financiering van de herstelkosten
Het jaar 2019 is met name benut voor het dekkend krijgen van de financiering. Door een redactionele bijdrage in de Leeuwarder Courant kwam een oplossing in zicht. De DFM bleek € 200.000 voor haar rekening te gaan nemen. Een anonieme Jouster bood kort hierna aan het resterend tekort van € 85.000,- voor zijn rekening te nemen. Partijen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt.

 Restauratie in 2020
In 2020 is de lantaarn en de spits geheel vernieuwd. Begonnen werd met de z.g. spin die werd samengesteld in een vooraf gemaakte mal van het vergane exemplaar om maatafwijkingen te voorkomen. Op de spin komt de slof te liggen; een stuk hout van 700 mm breedte en 200 mm hoogte. In het midden van de slof is een pen/gat verbinding gemaakt waarin de spil is geplaatst. De spil is een circa 6 m lange eikenhouten kolom, die onderaan een afmeting heeft van circa 500 mm. 4-kant. Deze spits verjongt over de gehele lengte naar het hoogste punt. Uiteindelijk komt bovenop deze spil/kolom een stalen torenkruis-constructie met de haan. De complete lantaarn met loden bekleding is in het najaar 2020 per schip van Sneek naar Joure vervoerd en met een dieplader naar de Torenstraat vervoert. Vervolgens is deze complete prefab-constructie met een telescoopkraan weer op z’n plaats gehesen. Herstelkosten jaar 2020: c.a. € 295.000,-. Afronding van restauratie torenspits + enige nakomende reguliere onderhoudswerkzaamheden aan wijzerplaten, buitenschilderwerk c.a. heeft in 2021 plaatsgevonden. Op 13 november 2021 is tijdens een feestelijk “TORENFEEST” in de Hobbe van Baerdt kerk onder de muzikale klanken van Concordia de voltooiing van de restauratie van de torenspits gevierd. Na het opheffen van de anonimiteit bleek de heer A.S. de Jong “de gulle gever” te zijn.

 Carillon Jouster Toren.
Bij genoemd onderhoud van de toren bleek ook het carillon forse gebreken te vertonen. Onderhoud en herstel is noodzakelijk van zowel mechanische, electronische en ergonomische aard (beiaardier). De geraamde investering bedraagt circa 60.000,-. Voor deze onvoorziene lastenpost is anno 2022 nog onvoldoende dekking en is daardoor uitgesteld tot de betaalbaarheid voldoende is gegarandeerd. Het plan is in
2023 met een zorgvuldig respectievelijk voldoende uitvoerings- en dekkingsplan tot een instemmend bestuursbesluit te kunnen komen.

Geplaatst 5 november 2021

Uitnodiging Torenfeest Jouster Toer op 13 november a.s.

Kijk voor meer informatie en het reserveren van een ticket voor het avondconcert op:

https://www.waterlandvanfriesland.nl/nl/plan-je-bezoek/evenementenkalender/4053630321/torenfeest-jouster-toer
 
Geplaatst op 24 juni 2021

De Stichting BRM tracht 1x/3jr. van al haar objecten een inspectie van de onderhoudstoestand uit te (laten) voeren. Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport 2021 Jouster Toer

 
Geplaatst op 16 september 2020

De gerestaureerde lantaarn van de Jouster Toer is vanaf de werkplaats in Sneek terug naar Joure gevaren en op 15 september weer op de Toer geplaatst.

 
Geplaatst op 17 april 2020

Film werkzaamheden schilder Johan Verbeek aan de spits van de Jouster Toer

Timelaps werkzaamheden Jouster Toer bij werkplaats Friso

 
Geplaatst op 10 april 2020

De Jouster Toer heeft de werkplaats verlaten om op het buitenterrein bij de werkplaats verder te worden afgebouwd. 

Geplaatst 22 januari 2020

Persbericht start herstelwerkzaamheden Jouster toren

Geplaatst 14-01-2020

Geplaatst 10 september 2019

2019-09-05 TB Groen licht voor restauratie Jouster Toer

Geplaatst 6 juni 2019

Artikel Leeuwarder Courant: Joure wacht geamputeerde torenstomp als gemeente niet schuift
https://www.lc.nl/friesland/Joure-wacht-geamputeerde-torenstomp-als-gemeente-niet-schuift-24501396.html

Geplaatst 4 december 2018

Geplaatst 27 november 2018

Persbericht: Restauratie torenspits Jouster toer


De torenspits van de Hobbe van Baerdt Tsjerke – de Jouster toer – heeft onderhoud nodig. Dinsdagmiddag 27 november wordt daarom het stalen torenkruis met een telescoopkraan eraf gehaald. Dit in opdracht van de eigenaar van de Jouster toer: de stichting BRM (Behoud Rijksmonumenten). Deze precisieklus wordt uitgevoerd door aannemer Jurriëns Noord.

De kraan arriveert rond 13.00 uur in de Torenstraat en wordt eerst opgesteld. Het gaat om het bovenste, stalen deel van de torenspits: het torenkruis. Dit is ongeveer 4 meter lang en wordt eraf gehaald. Daarnaast zorgt de uitvoerder voor het ‘tuien’ (fixeren) van het onderste, houten deel van de torenspits. Dit ter voorbereiding op het vervolg van de restauratiewerkzaamheden.

Restauratieplan
Zowel de torenspits als een deel van de opengewerkte koepel (de zogenaamde lantaarn) worden de komende tijd gerestaureerd. Om het onderhoud goed te kunnen uitvoeren, moet het torenkruis er eerst af. De verwachting is dat de restauratie van de torenspits in totaal zo’n 4 maanden gaat duren. De afgelopen tijd is al gewerkt aan het opknappen van de begane grond en de gerechtskamer op de eerste verdieping van de toren; nu is de torenspits aan de beurt.

Tijdelijke wegafzetting
De Midstraat en de Torenstraat zijn dinsdagmiddag ter hoogte van de kerk, afgesloten voor verkeer. Inrijden vanaf de kant van het Waagplein en vanaf de Harddraversweg is niet mogelijk. Ook de parkeervakken langs een deel van de Torenstraat zijn afgezet. Bewoners en winkeliers zijn hierover geïnformeerd door de stichting. De verwachting is dat de werkzaamheden met de telescoopkraan tot circa 18.00 uur duren.

Historie Jouster Toer
De eerste steen van de prominente kerktoren in de Midstraat, is gelegd op 8 augustus 1628 door Grietman ‘Hobbe van Baerdt’. De toren is sinds juli 2016 eigendom van de stichting BRM, daarvoor van de gemeente. Eigenaar van het kerkgebouw naast de toren is de protestantse gemeente JoureCA.

Geplaatst op 27 november 2018

Restauratie Jouster Toer

Naast het verwijderen van het stalen torenkruis, zorgt de aannemer ook voor het ‘tuien’ van het onderste deel van de torenspits, in verband met de voorbereiding van de volgende fase van de restauratie. Hierover informeren we u zodra we meer over de planning weten. De verwachting is dat de volledige torenspits na circa vier maanden weer teruggeplaatst kan worden.

Geplaatst 14 maart 2018
Nieuws over het carillon.

In het voorjaar van 2017 kwam het gehele carillon tot stilstand. De oorzaak bleek een simpele stroomstoring in de Toren. Door middel van een ‘reset’ bleek het probleem opgelost te zijn, maar het onderzoek naar de oorzaak bracht een andere tekortkoming aan het licht. Bij de inspectie bleek dat een aantal z.g. magneethamers niet meer goed hun werk deden. Deze onderdelen zijn nodig om het automatisch doen werken van het carillon, gekoppeld aan het uurwerk, te laten functioneren. De magneethamers worden nu in de werkplaatsen van de klokkengieterij van de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts uit Asten (N.Br.) hersteld om herplaatst te worden gelijktijdig met de jaarlijkse inspectiebeurt. De totale herstelkosten bedragen ruim € 3000,-.

Geplaatst 25 Januari 2017
Van amateur-historicus de heer Arjen de Ree ontvingen wij de volgende onderzoeksresultaten over de Jouster-toer:

Er zouden voor 1940 vier klokken in de Jouster Toren hebben gehangen.

Klok 1
De grote luidklok, ook wel de Vrouwenklok genoemd, is gegoten door Gregorius van Hall in 1603. Het gewicht van deze klok is ca. 985 Kg en de slagtoon F1.
Tekst op de klok: Gregorius Gregori hallensis saxioniae me fecit anno domini MCCCCCC111(1603).
Pals Feddesz, Aebel Gerksz, Bybe Bybesz, Haering Pietersz volmachten Dirck Baerth Grietman, Jelle Broersz secretaris van Haskerlandt.

WOII Vanwege de cultuurhistorische waarde werd de letter M op de luidklok geschilderd.
Monumentenzorg laat in 1940 een verordening opmaken namens de Nederlandse regering. Deze verordening hangt boven bij de balustrade in de rechtkamer. Toch hebben de Duitsers alle vier de klokken weggenomen. Na de WOII zijn 3 klokken teruggevonden en -gekomen. De 4de klok Salvator bleef onvindbaar.

Klok 2. Salvator
Gegoten in 1512 en oorspronkelijk afkomstig uit Haskerhorne. Ook wel de Mannenklok genoemd was 925 Kg zwaar. De tekst op de klok: Salvator bin ick geheten Jelle Broers heeft mij gegoten
domen screef MCCCCCXL1(1541) daer bi goeten Geert van Wou ende Johan ter Steghe my.

Klok 3.
Gegoten in 1636 door Jacob Noteman te Leeuwarden
Luidklok voor de hele en halve uren.

Klok 4.
Joustermerke klokje
Gegoten in 1790 te Hoorn en zwaar 190 Kg.
Tekst op de klok: L.Haverkamp i me fecit hornae het vlek ioure Ao 1790.
Deze klok werd later ingebruik genomen voor het ritueel om de Jouster merke te openen.

Het Carillon:
Geschonken door Douwe Egberts in 1953 groot 37 klokken.
In 1983 zijn er 2 klokken aan toegevoegd om een betere klank te verkrijgen, dus het carillon bestaat nu uit 39 klokken.

G.A. Wumkes Stads-en dorpskroniek schreef op 20-11-1945:
“KERKKLOKKEN TERUGGEKEERD”
Gisterochtend werden 150 Nederlandsche klokken, die door den secretaris-generaal voor Nederlandsche Rijkskunstbescherming in Hamburg ontdekt waren, door het M.S. Harm Smeeding in Harlingen aan de kade gezet. De heer Jansen, adjunct van de Rijkskunstbescherming, verklaarde dat er ongeveer 1800 ton aan Nederlandsche klokken in Duitsland verspreid zijn en dat er alle reden is aan te nemen dat ook deze zullen terugkeren.

“Aldus de heer Arjen de Ree”

Geplaatst 25 December 2016
‘’In Joure wordt het jaar 2017 met het luiden van de klok in de Joustertoren op de gebruikelijke wijze ingeluid. Het luiden begint bij aanvang van het nieuwe jaar en zal ongeveer een kwartier duren, dus op 1 januari 2017 vanaf 0.00 uur tot ongeveer 0.15 uur. Dit is voor de eerste keer dat het luiden onder verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar, de Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten, plaatsvindt. Heel bijzonder is, dat dit niet alleen voor de Stichting BRM een nieuw fenomeen is, maar dat dit ook geldt voor de klokkenluider, namelijk de heer Freerk Pasveer uit Joure.”

Geplaatst 8 Juni 2015
Onderstaand treft u een Rapportage en Begroting betreffende de restauratiewerkzaamheden van de Toren van Joure (Jouster toer) uit 1999 aan. Volgens de gemeente zijn de werkzaamheden conform het rapport uitgevoerd.

Geplaatst 1 April 2015

Via de onderstaande links krijgt u een beeld van de doorsnedes en de gevels van de Jouster-toer anno 1950.

E301- Toren Jouster toer gevels toren 1950

E301 – Toren Jouster toer plattegrond doorsn toren 1950-gecomprimeerd

Geplaatst 5 Maart 2015
Deze Herv. kerk is een tweebeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een toren van drie geledingen met achtkantige lantaarn, omloop en opengewerkt koepeltorentje met spits. In de toren, die dateert uit 1628, waren cachotten en een vierschaar ondergebracht. Delen van de balkenbeschilderingen met acanthusblad- en bloemmotieven in de vierschaar zijn nog zichtbaar. Het drielichtvenster aan de straatzijde was voor afkondigingen bedoeld. In de toren hangen klokken gegoten door Gregorius van Hall (1603), Jacob Noteman (1636) en L. Haverkamp (1790). Het carillon is in 1955 geleverd door Petit & Fritsen. De huidige kerk met classicistische elementen kwam in 1644 tot stand ter vervanging van een laat-16de-eeuwse voorganger. Het classicistische ingangspoortje aan de westzijde heeft een fronton met daarop de tekst ‘De heer Gritman Hobbe van Baerdt 1644’.

Het interieur van de beuken van verschillende breedte wordt gedekt door houten tongewelven. In 1862 is in de smalle zuidbeuk een galerij aangebracht. Na een brand in 1939 is het kerkinterieur onder leiding van A. Baart gerestaureerd. Tot de 17de-eeuwse kerkinventaris behoren de preekstoel, afkomstig uit de Galileeërkerk in Leeuwarden, een herenbank van de familie Van Baerdt (1645) en een herenbank van de familie Vegelin van Claerbergen (1694). Verder bevat de kerk een door J. Ahrend gebouwd orgel (1978-’79).
Bron: dbnl.org

Geplaatst 10 November 2014
Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Haskerland niet langer grietmannen, maar burgemeesters. Hobbe van Baerdt (1591-1655) was Grietman van 1615-1650.