Adres: It Breahûs, Van Swinderenstraat 6, 8561 AP Balk
     
Monumentnummer: 15914
Bouwjaar Toren: 1728
Opbouw Toren: Geheel houten constructie, vierkantige onderbouw
is bekleed met lood en deels met lei,
aan iedere zijde twee rondbogige galmgaten
Dakvorm: ingesnoerde spits
Dakbedekking: lei
Gietjaar Klokken:
Gegoten door:
Materiaal klokkenstoel:
Diameter Klokken:
Gewicht Klokken: — kg
Luidsysteem:
Wordt geluid bij:
Eigenaar: Stichting BRM
Herbouwwaarde: € 409.000
Kadastrale gegevens: Balk A 2633
RD-Coordinaten: 168119 545792

Tekst op klok: Amstolodami anno domini 1728
Vertaling: Amsterdam anno 1728
Versiering op de klok: Geen

In het open torentje hingen voor de Tweede Wereldoorlog twee luidklokken. Beide klokken werden door de Duitse bezetters meegenomen. Na de oorlog is er eentje teruggekomen.

Tekst op klok: Amstolodami anno domini 1728 Vertaling: Amsterdam anno 1728 Versiering op de klok: Geen In het open torentje hingen voor de Tweede Wereldoorlog twee luidklokken

 

Geschiedenis

Geplaatst 12 september 2019

De Stichting BRM tracht 1x/3jr. van al haar objecten een inspectie van de onderhoudstoestand uit te (laten) voeren. Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport toren Balk. Verwijderd rapport 2016.

Geplaatst 13 Januari 2015

In 2014 zijn alle door de Stichting BRM te beheren Rijksmonumenten visueel geïnspecteerd door Monumentenwacht Fryslân. Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectie Toren van Balk
Deze inspectie is, in combinatie met de inspecties van de andere objecten, mede leidend voor de onderhoudsbegroting van de komende zes jaar.

Geplaatst 10 November 2014
Aan de toren in Balk (Brêahûs) was in 2011 herstelwerk aan de leien dakbedekking en enig ander herstelwerk noodzakelijk. Een fors aantal leien is vervangen. Verrotte houten delen van de geprofileerde betimmering is hersteld en het nodige schilderwerk uitgevoerd.

Geplaatst 10 November 2014
De hervormde kerk is een zaalkerk uit 1728 met vierzijdig gesloten koor en een geveltoren met ingesnoerde spits. Op een raam met gebrandschilderd glas (1729) staat dat meester-timmerman Roelof Saegman de kerk heeft gebouwd. Het orgel uit 1843 is gemaakt door Orgelbouwer Lohman.