Voor opmerkingen en aanvullingen betreffende deze website kunt U zich richten tot Sabine Boode (webmaster) of via het contact-formulier tot de heer J. de Vries.

Administratieve gegevens van de Stichting BRM

1. Kamer van Koophandel
Ingeschreven onder KvK-nummer: 41004215
Plaats van inschrijving: Balk
Begindatum inschrijving: 01-01-2008
Inschrijving als culturele organisatie: 01-01-2012

2. ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling)
Bij de Belastingdienst te vinden onder Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten met als website-adres: www.stichtingbrm.nl
RSIN-nummer: 816178033 (het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer vervangt het fiscaalnummer dat de Belastingdienst tot nu toe gebruikte voor niet-natuurlijke personen)

3. Bankrekening
Het bankrekeningnummer van de Stichting is: NL84INGB0002373456
BIC (bank identificatie code) INGBNL2A

4. Webmaster
Sabine Boode
Sabineboode@gmail.com


Bestuursleden


Overzicht van de bestuursleden van de Stichting Behoud van RijksMonumenten (BRM) - Werkgebied Gemeente De Fryske Marren

De heer J. Belksma
Enkhuizerlaan 3
8572 WK Rijs
tel.: 0514-582825
e-mail: jellebelksma@me.com
functie: lid van het bestuur – voorzitter

De heer J. de Vries
Wolsmastate 5
8513 CN Ouwsterhaule
tel.: 0513-436340
mobiel : 06-50837622
e-mail: vriesbosch@hetnet.nl
functie: lid van het bestuur - secretaris/penningmeester

De heer M. Dijkstra
Meerweg 8
8561 AT Balk
tel.: 0514-602299
e-mail: sclinzel@hotmail.com
functie: lid van het bestuur - algemeen bestuurslid

De heer F. Terpstra 
De Delte 10
9244 BD Beetsterzwaag
tel.: 0512-385556
e-mail: feterpstra@gmail.com
functie: lid van het bestuur - algemeen bestuurslid; deskundige op het gebied van molens

De heer J. Dijkstra
Ludgerusstraat 1
8561 BN Balk
tel.: 06-42274969
e-mail: jelledijkstra1985@gmail.com 
functie: lid van het bestuur - algemeen bestuurslid