Nieuw toegevoegd:

Geplaatst op 3 juni 2024

Inspectierapporten Jouster Toer en Toren Balk

Geplaatst op 24 april 2024

Inspectierapport klokkenstoel Rotsterhaule

Geplaatst op 1 maart 2024

Herbouwwaarde objecten bijgewerkt

Geplaatst op 1 december 2023

Inspectierapport klokkenstoel Mirns

Artikel Balkster Courant over nieuw voegwerk toren Nijemirdum 

Geplaatst op 7 november 2023

Foto’s slijtage leien dakbedekking dakruiter It Breahus Balk

Foto projectie Andries Noppert op Jouster Toer.

Bouwhistorisch onderzoeksrapport klokken en uurwerk Langweer

Geplaatst op 23 oktober 2023

Inspectierapporten klokkenstoelen Ruigahuizen en Bantega 

Geplaatst op 12 september 2023

Bijwerken geschiedenis molens, klokkenstoelen en torens

Geplaatst op 22 augustus 2023

Programma Open Monumentendag 2023 in rubriek nieuwsberichten

Geplaatst op 21 augustus 2023

Inspectierapporten torens Elahuizen en Nijemirdum

Geplaatst op 3 juli 2023

Inspectierapporten Groene Molen Joure en Grevensmolen te Vegelinsoord 

Geplaatst op 21 juni 2023

ANBI Formulier 2022 publicatieplicht fondsenwervende ANBI-organisaties 

Geplaatst op 20 juni 2023

Bestuursverslag 2022

RA gewaarmerkte jaarrekening 2022 + samenstellingsverklaring 

Geplaatst op 8 juni 2023

Inspectierapport toren Wijckel

Geplaatst op 1 juni 2023

Inspectierapport toren Harich

Geplaatst op 30 mei 2023

Wijziging telefoonnummer voorzitter 

Geplaatst op 22 mei 2023

Inspectierapport Westermartoren Joure 

Geplaatst op 3 februari 2023

Herbouwwaarde objecten bijgewerkt

Geplaatst op 30 januari 2023

Inspectierapport klokkenstoel Oldeouwer

Geplaatst op 10 januari 2023

Inspectierapport klokkenstoel Akmaryp 

Geplaatst op 8 september 2022

Bouwhistorische onderzoeksrapporten klokkenstoelen Snikzwaag en Ouwster-Nijega

Geplaatst op 7 september 2022

Inspectierapport toren Sondel

Geplaatst op 1 september 2022

Programma Open Monumentendag 10 september 2022 onder Nieuwsberichten  

Geplaatst op 31 augustus 2022

Inspectierapporten klokkenstoelen Snikzwaag en Ouwster-Nijega

Geplaatst op 8 juli 2022

Bestuursverslag 2021 

Geplaatst op 14 februari 2022

Inspectierapporten torens Balk en Tjerkgaast

Geplaatst op 31 december 2021

Interview Omrop Fryslân over het klokluiden met oud en nieuw en het klokluidgilde bij de  Klokkenstoel Ter Oele

Inspectierapport toren Oudemirdum

Geplaatst op 22 december 2021

Basisgegevens torens aangevuld

Geplaatst op 8 december 2021

Inspectierapport toren Sloten

Geplaatst op 5 november 2021

Uitnodiging Torenfeest Jouster Toer

Geplaatst op 8 oktober 2021

Inspectierapport toren Nijemirdum

Geplaatst op 29 september 2021

Afspraak klokkenstoel Rottum 

Geplaatst op 17 september 2021

Inspectierapporten klokkenstoelen Rottum en Rotstergaast

Geplaatst op 3 september 2021

Link foto’s restauratiewerkzaamheden klokkenstoel Ouwster Nijega 

Geplaatst op 22 juni 2021

Inspectierapport Jouster Toer

ANBI 2021 Formulier publicatieplicht Fondsenwervende instellingen   

Geplaatst op 21 juni 2021

Bestuursverslag 2020

RA gewaarmerkte jaarrekening 2020

Samenstellingsverklaring 2020  

Geplaatst op 22 mei 2021

Begraafplaats Snikzwaag tijdelijk gesloten vanwege onderhoud klokkenstoel 

Inspectierapport toren Lemmer 

Geplaatst op 12 april 2021

Nieuwsbericht ‘Lemmer in het licht’ bij Lemster Toer.   

Geplaatst op 17 februari 2021

Herbouwwaarde objecten bijgewerkt. 

Geplaatst op 9 november 2020

Leien op toren Lemmer hersteld. 

Geplaatst op 19 oktober 2020

Nieuw húske geplaatst bij Grevensmolen. 

Geplaatst op 14 oktober 2020

Resultatenrekening 2020 1e halfjaar. 

Geplaatst op 16 september 2020

Lantaarn Jouster Toer vanuit werkplaats Sneek naar Joure gevaren en op 15 september op Toer geplaatst.

Geplaatst op 4 september 2020

Inspectierapporten klokkenstoelen Snikzwaag en Oldeouwer.

Geplaatst op 3 september 2020

Inspectierapport klokkenstoel Ouwster-Nijega.

Geplaatst op 15 mei 2020

Bestuursverslag 2019, inspectierapporten torens Harich en Wijckel en klokkenstoel Bantega,  informatie betreft het luiden van de klok Toren Nijemirdum. 

Geplaatst op 1 mei 2020

Dodenherdenking klokkenstoel Ouwster-Nijega en Oldeouwer en mail inzake vernieuwing vlaggenmast Klokkenstoel Broek.

Geplaatst op 30 april 2020

Jaarrekening 2019.

Geplaatst op 17 april 2020

Film werkzaamheden Jouster Toer en link naar Facebookbericht over herdenking bevrijding Ouwstertrijegean. 

Geplaatst op 10 april 2020

Foto Jouster Toer verlaat werkplaats en Inspectierapporten van de klokkenstoelen in Mirns, Broek en Ruigahuizen en de Toren in Elahuizen.

Geplaatst op 27 maart 2020

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus zijn de molens van onze stichting, De Groene Molen in Joure en Grevensmolen in Vegelinsoord tot 1 juni 2020 gesloten voor bezoekers. 

Geplaatst op 17 maart 2020

Jaarrekeningen 2017, 2018. 

Geplaatst op 11 maart 2020

Nieuwsbrief. 

Geplaatst op 21 februari 2020

Inspectierapport toren Langweer. 

Geplaatst op 22 januari 2020

Persbericht start herstelwerkzaamheden Jouster Toer en link radio Spannenburg bij toren Sloten. 

Geplaatst op 21 januari 2020

Statuten en jaarverslagen onder ‘Het bestuur’. 

Geplaatst op 20 januari 2020

Persbericht herstelwerkzaamheden klokken Grutte Tsjerke Sloten. 

Geplaatst op 10 januari 2020

Nieuwsbrief. 

Geplaatst op 24 december 2019

Natuurtoets werkzaamheden kerktoren kerk Tjerkgaast.

Geplaatst op 17 december 2019

Inspectierapport Westermar toren Joure.

Geplaatst op 16 december 2019

Nieuwsbrieven.

Geplaatst op 19 september 2019

Inspectierapport toren Lemmer.

Geplaatst op 12 september 2019

Inspectierapport toren Sondel en Balk.

Geplaatst op 10 september 2019

Officiële heringebruikname Westermeer Toren.

Persbericht Groen licht restauratie Jouster Toren.

Artikel klokkenstoel Mirns in nieuwsbrief van Stichting Dodenakkers.

Link naar artikel ‘Zorg om wrakke klokkenstoelen’ https://www.e-pages.dk/lc/3582/article/966092/3/2/render/?token=ed0ccc39732c57f346459769e0863938

Uitnodiging/programma Open Monumentendag 2019 thema ‘Plekken van Plezier’

Geplaatst op 18 juli 2019

Westermeer Toren restauratie volbracht binnen begroting.

Geplaatst op 16 juli 2019

Jaarverslag BRM 2018 geplaatst onder Verantwoording.

Geplaatst op 6 juni 2019

Artikel Leeuwarder Courant over Jouster Toer.

Geplaatst op 11 april 2019

Fotocollage restauratie Westermartoren.

Geplaatst op 27 februari 2019

Verslag van Omrop Fryslan over de restauratie van de Westermeer Toren in Joure.

Geplaatst op 7 februari 2019

Foto’s en artikel Nederlands Dagblad over restauratie Westermeer Toren in Joure.

Geplaatst op 4 december 2018

Foto’s verwijderen torenkruis Jouster toer, geotechnisch onderzoek klokkenstoel Ouwster-Nijega.

Geplaatst op 27 november 2018

Restauratie torenspits Jouster toer

De torenspits van de Hobbe van Baerdt Tsjerke – de Jouster toer – heeft onderhoud nodig. Dinsdagmiddag 27 november wordt daarom het stalen torenkruis met een telescoopkraan eraf gehaald. Dit in opdracht van de eigenaar van de Jouster toer: de stichting BRM (Behoud Rijksmonumenten). Deze precisieklus wordt uitgevoerd door aannemer Jurriëns Noord.

De kraan arriveert rond 13.00 uur in de Torenstraat en wordt eerst opgesteld. Het gaat om het bovenste, stalen deel van de torenspits: het torenkruis. Dit is ongeveer 4 meter lang en wordt eraf gehaald. Daarnaast zorgt de uitvoerder voor het ‘tuien’ (fixeren) van het onderste, houten deel van de torenspits. Dit ter voorbereiding op het vervolg van de restauratiewerkzaamheden.

Restauratieplan
Zowel de torenspits als een deel van de opengewerkte koepel (de zogenaamde lantaarn) worden de komende tijd gerestaureerd. Om het onderhoud goed te kunnen uitvoeren, moet het torenkruis er eerst af. De verwachting is dat de restauratie van de torenspits in totaal zo’n 4 maanden gaat duren. De afgelopen tijd is al gewerkt aan het opknappen van de begane grond en de gerechtskamer op de eerste verdieping van de toren; nu is de torenspits aan de beurt.

Tijdelijke wegafzetting
De Midstraat en de Torenstraat zijn dinsdagmiddag ter hoogte van de kerk, afgesloten voor verkeer. Inrijden vanaf de kant van het Waagplein en vanaf de Harddraversweg is niet mogelijk. Ook de parkeervakken langs een deel van de Torenstraat zijn afgezet. Bewoners en winkeliers zijn hierover geïnformeerd door de stichting. De verwachting is dat de werkzaamheden met de telescoopkraan tot circa 18.00 uur duren.

Historie Jouster Toer
De eerste steen van de prominente kerktoren in de Midstraat, is gelegd op 8 augustus 1628 door Grietman ‘Hobbe van Baerdt’. De toren is sinds juli 2016 eigendom van de stichting BRM, daarvoor van de gemeente. Eigenaar van het kerkgebouw naast de toren is de protestantse gemeente JoureCA.

Geplaatst op 27 november 2018

logo BRM

Aan de bewoners en winkeliers van de Midstraat en de Torenstraat, Joure

Joure, 26 november 2018

Onderwerp: Afzetten van de weg in verband met restauratiewerkzaamheden Jouster Toer

Beste bewoner en/of ondernemer,

Op dinsdagmiddag 27 november vanaf 13.00 uur, wordt gestart met het verwijderen van (een deel van) de torenspits van de Jouster Toer. Dit in verband met restauratiewerkzaamheden aan de toren. Opdrachtgever is Stichting BRM (Behoud Rijksmonumenten), uitvoerder is aannemer Jurriëns Noord. In overleg met gemeente De Fryske Marren informeren wij u over de werkzaamheden en het afzetten van de weg.

Hoogwerker en wegafzetting

Voor het verwijderen van het stalen torenkruis is een grote kraan nodig. Om die reden wordt dinsdag vanaf 12.00 uur de weg afgezet voor verkeer: de Midstraat vanaf de zijde Harddraversweg en de Torenstraat vanaf het Waagplende kruizing met het Waagplein en de Kolkstraat. De verwachting is dat de werkzaamheden tot ca. 18.00 uur duren.

Niet parkeren in de Torenstraat

Graag willen we u vragen om de Torenstraat op tijd vrij te houden van auto’s: tussen de Midstraat en het Waagplein. Dit betekent dat ook de parkeervakken langs de Torenstraat (tot aan de kruizing met het Waagplein) dinsdag niet beschikbaar zijn. We vragen u dan ook om op tijd een andere parkeerplek voor uw auto te zoeken. Het Waagplein zelf blijft voor het grootste deel gewoon beschikbaar.

Restauratie Jouster Toer

Naast het verwijderen van het stalen torenkruis, zorgt de aannemer ook voor het ‘tuien’ van het onderste deel van de torenspits, in verband met de voorbereiding van de volgende fase van de restauratie. Hierover informeren we u zodra we meer over de planning weten. De verwachting is dat de volledige torenspits na circa vier maanden weer teruggeplaatst kan worden.

Geplaatst op 20 november 2018

Toegevoegd bestuurslid Jelle Dijkstra

Geplaatst op 1 november 2018

Gemeentelijke werkzaamheden ter informatie rondom de klokkenstoel te Bantega

Geplaatst op 30 oktober 2018

Inspectierapport Dakruiter Tjerkgaast en Toren Sloten.

Geplaatst op 23 oktober 2018

Inspectierapport Klokkenstoel Teroele.

Geplaatst op 27 september 2018

Inspectierapport Toren Oudemirdum.

Geplaatst op 31 augustus 2018

Open Monumentendag De Fryske Marren

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september stelt de BRM in samenwerking met de Werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed De Fryske Marren een aantal van haar monumenten open. Eenieder is van harte welkom bij de opening op zaterdag 8 september a.s. om 10:00 uur bij de Mallemok in Sloten. Kijk voor meer informatie op Programma voorkant  en Programma binnenkant.

Geplaatst op 19 juli 2018

Lemster Toren

Let op: M.i.v. vrijdag 6 juli 2018 is het slot van de buiten/toegangsdeur vervangen en is een nieuwe sleutel nodig. Zonodig is deze nieuwe sleutel te verkrijgen via informatie bij de Stichting BRM, contactpersoon J. Belksma.

Geplaatst op 19 juli 2018

Jaarverslag 2017 en Inspectie rapport Klokkenstoel Akmarijp.

Geplaatst op 3 juli 2018

Jouster fanfare presenteert De Jouster Toer: een uniek project in het kader van LF2018 waarbij muziek en de historische Jouster Toer centraal staan. Kijk voor meer informatie op www.joustertoer.nl.

Geplaatst op 12 juni 2018

Inspectie rapport Jouster Toer.

Geplaatst op 6 juni 2018

BRM op Facebook

De Stichting BRM is op Facebook te volgen via https://www.facebook.com/stichtingbrm.

Geplaatst op 15 mei 2018

Geslaagde Nationale Molendag 2018

Beide molens van Stichting BRM deden, zoals ieder jaar, mee aan de Nationale Molendag. Zowel De Groene Molen in Joure als Grevensmolen in Vegelinsoord trokken meer bezoekers dan andere jaren. Respectievelijk circa 30 en circa 60.  Ook landelijk was deze trend waarneembaar. De Nederlandse molens werden afgelopen weekend door ongeveer 90.000 belangstellenden bezocht. Dit jaar was het thema: ‘Ontmoet de molenaar!’. Aanleiding hiervoor is de inschrijving van het molenaarsambacht op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco.

Kijk voor meer informatie op:

http://www.jouregio.nl/?p=16379

https://joustercourant.nl/2018/05/14/rondje-molens-op-molendag

Geplaatst op 12 april 2018

RIJKSSUBSIDIES

Sim-Sala-B(r)im

Simsalabim doet je denken aan een toverformule bij een goocheltruc. In de Nederlandse erfgoedwereld hebben Sim en Brim echter en geheel andere betekenis. Het betreft een belangrijke subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten.

In 2006 is het “Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten”, oftewel het Brim, in werking getreden. Deze rijkssubsidie is bedoeld voor de instandhouding van rijksmonumenten en geldt voor een periode van zes jaar. Met deze regeling wordt planmatig en regulier onderhoud aan monumenten op basis van een periodiek onderhoudsplan gestimuleerd. Eind 2012 is naam veranderd in “subsidieregeling instandhouding monumenten”, oftewel de Sim.

Vanaf 2006 konden subsidies in het kader van het Brim voor onder meer molens worden aangevraagd. De eerste periode van zes jaar waarvoor de instandhoudingssubsidie gold, betrof de jaren 2007 tot en met 2012. Veel molens zijn nu toe aan de derde periode. De Sim-aanvragen voor de jaren 2019 tot en met 2024 konden uiterlijk 1 april 2018 worden ingediend bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Voor beide molens van Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten zijn de Sim-aanvragen voor de periode 2019 tot en met 2024 op 30 maart 2018 ingediend ten kantore van de RCE in Amersfoort.

In augustus maakt de RCE bekend welke aanvragen zijn toegekend. Aanvragers rest tot die tijd niets dan afwachten. Of zou tot die tijd regelmatig simsalabim uitspreken de toekenning van de benodigde pecunia toch helpen bezweren?

Auteur: Frank Terpstra

Geplaatst op 14 maart 2018

Nieuws over het carillon van de Jouster Toer.

Geplaatst op 6 maart 2018

Inspectierapport Toren Langweer. Plannnen onderhoud- en herstelwerkzaamheden Toren Langweer.

Geplaatst op 15 februari 2018

Inspectierapport Klokkenstoel Mirns. Webcam Lemster Toer functioneert weer.

Geplaatst op 1 februari 2018

Molenaar toegevoegd Groene Molen Joure

Molenaarsambacht ingeschreven op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed – auteur Frank Terpstra BRM

Het molenaarsambacht is op 7 december 2017 ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Dat is bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Vereniging De Hollandsche Molen is het gelukt het molenaarsambacht deze status te geven.

Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Stichting BRM heeft twee poldermolens in bezit. De Groene Molen in Joure en Grevensmolen in Vegelinsoord. De molenaars van onze stichting zijn aangesloten bij het Gild Fryske Mounders. Twee van onze vrijwilligers, Ane Dijkstra en Popke Timmermans, zijn al sinds de intrede van de vrijwillige molenaars, begin jaren 1970, actief op molens in gemeente De Fryske Marren. Zij hebben het molenaarsambacht nog kunnen leren van de laatste oud-beroepsmolenaars in Friesland en hebben het Gild Fryske Mounders in 1975 mee opgericht.

Voor het behoud van molenerfgoed zijn de vrijwillige molenaars een onmisbare schakel. Zij stellen de molens in werking en open voor het publiek en houden het molenaarsambacht en kennis over molens in stand.

Geplaatst op 21 december 2017

Inspectierapport Toren Nijemirdum

Geplaatst op 14 december 2017

Inspectierapport klokkenstoel Ruigahuizen en Toren van Harich

Geplaatst op 13 december 2017

Leerlingen plusklas nomineren hun moaiste monumint van De Fryske Marren

Feestelijke bekendmaking moaiste monumint basisschoolleerlingen

Geplaatst op 28 november 2017

Meerjaren-onderhoudsplan klokkenstoel te Bantega en inspectierapport Westermeertoren Joure

Geplaatst op 2 oktober 2017

Voorbereiding restauratie klokkenstoel te Bantega en restauratie plan voor de toren te Lemmer gereed (Lemster toer)

Geplaatst op 8 september 2017

Herv. Kerk te Lemmer krijgt It Gouden Haske Uitreiking it Gouden Haske, moaiste monumint fan de Frykse Marren 

Wethouder Durk Durksz overhandigt It Gouden Haske

Geplaatst op 9 februari 2017

Inspectierapport 2015 Toren Westermar te Joure.

Geplaatst 26 Januari 2017
Aanbrengen noodvoorzieningen op dak Westermar-toer te Joure.

Geplaatst 1 November 2016
Werkzaamheden aan Toren van Wijckel.

Geplaatst 29 Oktober 2016
Inspectierapporten Toren van Balk, Toren van Sondel en Toren van Oudemirdum.

Geplaatst 28 Oktober 2016
Op 27 oktober 2016 heeft het Kadaster aanwijs in ontvangstgenomen van de gemeente DFM (als verkopende partij) en de heer Jan de Vries (namens de Stichting BRM – als kopende partij) tengevolge van de overdracht van gedeeltelijke kadastrale percelen. De overdrachten hebben betrekking op een aantal klokkenstoelen, de Westermeer-toren en de Groene Molen te Joure. De inmeting (vaststelling van RD-coordinaten in het Rijksdriehoeksnet) van de nieuw te vormen kadastrale percelen geschiedt heden ten dagen met GPS-waarnemingen, de eigen maten van de percelen worden nog steeds met een traditionele meetband vastgelegd. (zie foto’s)

De foto’s zijn gemaakt bij de klokkenstoel van Ouwster-Nijega en Oldeouwer.

Geplaatst 6 Oktober 2016

Het bestuur van de Stichting BRM heeft in haar vergadering van dinsdag 4 oktober 2016 besloten voorbereidingen te treffen voor het maken van een restauratieplan voor de Westermar-toren te Joure. Tevens is besloten om onderzoek te laten uitvoeren hoe de fundering van de scheefhangende toren kan worden gestabiliseerd.

Geplaatst 30 September 2016
Feestelijke overdracht Rijksmonumenten.

Op 9 september, de dag voor de Open Monumentendag 2016, heeft er in de Hobbe van Baerdkerk, staande aan de Midstraat te Joure, een feestelijke overdracht plaatsgevonden van een aantal rijksmonumenten. In totaal zijn 23 monumenten van eigenaar verwisseld. Op het grondgebied van de Gemeente De Fryske Marren staan heel veel rijksmonumenten, die voor een deel eigendom van de gemeente DFM zijn en voor een deel van Stichting BRM (Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten). In totaal betreft het 40 rijksmonumenten. De Stichting BRM had voor de overdracht 16 stuks rijksmonumenten in eigendom (gelegen binnen de grenzen van de oude gemeente Gaasterlan-Sleat) en de gemeente 24 stuks. In goed overleg is tussen beide partijen een ruiling overeengekomen, de Stichting BRM heeft een aantal objecten gekregen van de gemeente en de gemeente een vijftal van Stichting BRM.

De Stichting BRM; die heeft nu 25 rijksmonumenten en één gemeentelijk monument (de klokkenstoel in Bantega) in eigendom.

V.l.n.r toespraak door Voorzitter Jelle Belksma van Stichting BRM, Wethouder Johannes van der Pal en de als Grietman optredende Burgemeester Fred Veenstra die partijen verzocht om de sleutels over te dragen.

Geplaatst 29 September 2016
Bericht over schilderwerk aan de Grevensmolen

Geplaatst 4 Julii 2016
Per 1 Juli 2016 zijn de volgende objecten van eigenaar veranderd: de Klokkenstoelen in Akmarijp, Bantega, Broek, Oldeouwer, Ouwster-Nijega, Rotstergaast, Rottum, Snikzwaag en Teroele, alsmede de Torens van Joure (Jouster-toer), Westermar, Langweer, Lemmer (Lemster-toer), de dakruiter in Tjerkgaast en twee molens, te weten de Grevensmolen te Vegelinsoord en de Groene Molen te Joure. Alle voorgaande objecten werden notarieel overgedragen van de Gemeente De Fryske Marren naar Stichting BRM. De volgende objecten gingen de omgekeerde weg: Raadhuis Balk, Museum Stadhuis Sloten, Teernstrabrug te Balk, twee Waterpoorten te Sloten en twee bruggen aan het Diep in Sloten.

Geplaatst 15 Mei 2016
Melding 300-jarig bestaan Lemstertoer.

Geplaatst 27 Januari 2016
Vier visuele inspectierapporten uitgevoerd door Monumentenwacht Fryslan te weten die van de Toren van Sloten, Museum Stadhuis Sloten, Toren van Nijemirdum en de Toren van Wyckel.

Geplaatst 9 Januari 2016
Aanvulling in de statische gegevens van de Toren Balk over de tekst op en het verdwijnen van een van de twee oorspronkelijke luidklokken.

Geplaatst 9 Januari 2016
Kleine wijziging in de publicatie van 5 januari 2015 betreffende het Raadhuis te Balk aangaande het “Van Swinderenklokje”.

Geplaatst 20 December 2015
De herbouwwaarden van de objecten, die in eigendom zijn bij Stichting BRM, zijn aangepast aan de verzekerde sommen die vanaf 1 Januari 2016 door onze verzekeraar worden gehanteerd.

Geplaatst 17 December 2015
Verslag over zoektocht naar vermiste klok in de Toren van Elahuizen.

Geplaatst 16 December 2015
In 2000 uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de Klokkenstoelen van Ouwster-Nijega en Oldeouwer.

Geplaatst 8 November 2015
Wijziging in de samenstelling van het bestuur

Geplaatst 18 September 2015
Onderhoudswerkzaamheden aan de Klokkenstoel van Ruigahuizen

Geplaatst 3 September 2015
Onderhoudswerkzaamheden aan de Klokkenstoel van Mirns

Geplaatst 27 Augustus 2015
Onderhoudswerkzaamheden aan de De Groene-molen te Joure

Geplaatst 21 Augustus 2015
Wijziging bestuurssamenstelling ivm toetreding per 26 Augustus 2015 van de heer Van Vegten tot de gemeenteraad van De Fryske Marren

Geplaatst 22 Juni 2015
Melding van een zeer ernstig ongeval in 1892 op de Deelswal te Vegelinsoord

Geplaatst 22 Juni 2015
Voor het Jaarverslag 2014 van de Stichting BRM-DFM klik op Jaarverslag 2014

Geplaatst 19 Juni 2015
Aanvullende informatie betreffende de Klokkenstoel van Ruigahuizen.

Geplaatst 11 Juni 2015
Publicatie verzekerde herbouwwaarden van 4 torens, 1 dakruiter, 9 klokkenstoelen en 2 molens

Geplaatst 8 Juni 2015
Rapportage en Begroting Restauratie Maart 1999 Toren van Joure (Joustertoer)

Geplaatst 29 Mei 2015
Film van Doede Deinum over de restauratie van de Toren van Sondel.

Geplaatst 22 Mei 2015
Adreswijziging secretaris J. de Vries.

Geplaatst 5 Mei 2015
Opleveringsfoto van de Toren van Sondel.

Geplaatst 2 April 2015
Inspectierapporten van de Jouster-toer (2012), Westermar-toer (2014), Toren van Langweer (2012), de Toren van Lemmer (Lemster-toer) (2014), De Groene Molen te Joure (2013) en de Grevensmolen/Deelsmolen te Vegelinsoord (2013).

Geplaatst 1 April 2015
Tekeningen met plattegronden, doorsnedes en gevels van de Jouster-toer

Geplaatst 1 April 2015
Bouwhistorisch onderzoek en het verslag van de restauratie Groene Molen 2008 – 2010 door “Van Reeuwijk Bouwmeester”.

Geplaatst 1 April 2015
De Stichting Beheer Rijksmonumenten (BRM) met als werkgebied de gemeente De Friese Meren heeft het jaar 2014 afgesloten met een negatief financieelresultaat van € 30.455. Dit nadeel wordt onttrokken aan het stichtingskapitaal van € 37.498. Naast het stichtingskapitaal is er een onderhoudsvoorziening beschikbaar van € 435.989. De belangrijkste werkzaamheden in 2014 zijn het restaureren van het interieur van de Toren van Harich en het plaatsen van een nieuwe spits op de Toren van Sondel geweest. Momenteel is de stichting in overleg met de gemeente DFM over het wederzijds overdragen van een aantal objecten. De stichting BRM verwerft de Lemstertoer, de Joustertoer, de Westermar-toren in Joure, een negental klokkenstoelen, de Groene Molen, de Grevensmolen en de dakruiter van Tjerkgaast.

Geplaatst 25 Maart 2015
Rapportage tweede trillingsonderzoek ten behoeve van de Toren van Harich

Geplaatst 05 Maart 2015
Aanvullende gegevens betreffende de Joustertoer

Geplaatst 25 Februari 2015
Melding webcam op Lemstertoer.

Geplaatst 25 Februari 2015
Vooraankondiging lezing over de restauratie van het interieur van de Toren van Harich op 17 april 2015.

Geplaatst 20 Februari 2015
Foto’s van het ophijsen van de nieuwe torenspits van de kerk in Sondel op 19 februari jl.

Geplaatst 19 Februari 2015
De herbouwwaarden van de objecten die in eigendom zijn bij Stichting BRM zijn aangepast aan de verzekerde sommen die vanaf 1 Januari 2015 door onze verzekeraar worden gehanteerd.

Geplaatst 17 Februari 2015
Definitief bericht plaatsing Toren van Sondel op donderdag 19 februari 2015

Geplaatst 12 Februari 2015
Foto handgesmeed kruis ten behoeve van de PKN-kerk te Sondel.

Geplaatst 11 Februari 2015
Aankondiging gewijzigde planning plaatsing Toren van Sondel

Geplaatst 9 Februari 2015
Aankondiging vervoer per dieplader van de nieuwe spits van de PKN-kerk naar Sondel

Geplaatst 27 Januari 2015
Foto steigerconstructie en stappenplan verdere restauratie Toren van Sondel.

Geplaatst 21 Januari 2015
De herbouwwaarden van de objecten die in eigendom zijn bij Stichting BRM zijn aangepast aan de verzekerde sommen die vanaf januari 2014 door onze verzekeraar worden gehanteerd.

Geplaatst 18 Januari 2015
Vanaf vandaag is op de site een boeiend artikel van Frank Terpstra (adviseur Stichting BRM) te vinden over de Grevensmolen en de Friese Veenpolders.

Geplaatst 13 Januari 2015
Mutaties op deze site: In 2014 zijn alle door de Stichting BRM te onderhouden Rijksmonumenten visueel geïnspecteerd door Monumentenwacht Fryslân m.u.v. de Toren van Harich. U kunt de inspectierapportages bekijken bij de afzonderlijke objecten.

Geplaatst Oktober 2014
BALK – De Stichting Beheer Monumenten Gaasterlân-Sleat heeft het jaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van €22.639. Dit voordeel wordt toegevoegd aan het stichtingskapitaal van €14.858. Naast dit stichtingskapitaal is er een onderhoudsvoorziening beschikbaar van € 338.962. De meerjarenbegroting laat in de eerste twee jaren een negatief saldo zien dat veroorzaakt wordt door groot onderhoud aan bijvoorbeeld de Toren van Harich en de Toren van Sondel. Hiervoor zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. Vanaf 2016 wordt een oplopend voordelig jaarresultaat verwacht. In het jaarverslag staat welke werkzaamheden het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. De belangrijkste zijn het herstellen van metselwerk bij de Lemsterpoort en Woudsenderpoort in Sloten.

Jaarverslag 2013

Jaarverslagen 2010 t/m 2012

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010 

Geplaatst op 19 september 2019

Inspectierapport Toren Lemmer.

Geplaatst op 12 september 2019

Inspectierapport Toren Sondel en Balk.

Geplaatst op 10 september 2019

Officiële heringebruikname Westermeer Toren.

Persbericht Groen licht restauratie Jouster Toren.

Artikel Klokkenstoel Mirns in nieuwsbrief van Stichting Dodenakkers.

Link naar artikel ‘Zorg om wrakke klokkenstoelen’ https://www.e-pages.dk/lc/3582/article/966092/3/2/render/?token=ed0ccc39732c57f346459769e0863938

Uitnodiging/programma Open Monumentendag 2019 thema ‘Plekken van Plezier’

Geplaatst op 18 juli 2019

Westermeer Toren restauratie volbracht binnen begroting.

Geplaatst op 16 juli 2019

Jaarverslag BRM 2018 geplaatst onder Verantwoording.

Geplaatst op 6 juni 2019

Artikel Leeuwarder Courant over Jouster Toer.

Geplaatst op 11 april 2019

Fotocollage restauratie Westermartoren.

Geplaatst op 27 februari 2019

Verslag van Omrop Fryslan over de restauratie van de Westermeer Toren in Joure.

Geplaatst op 7 februari 2019

Foto’s en artikel Nederlands Dagblad over restauratie Westermeer Toren in Joure.

Geplaatst op 4 december 2018

Foto’s verwijderen torenkruis Jouster toer, geotechnisch onderzoek klokkenstoel Ouwster-Nijega.

Geplaatst op 27 november 2018

Restauratie torenspits Jouster toer

De torenspits van de Hobbe van Baerdt Tsjerke – de Jouster toer – heeft onderhoud nodig. Dinsdagmiddag 27 november wordt daarom het stalen torenkruis met een telescoopkraan eraf gehaald. Dit in opdracht van de eigenaar van de Jouster toer: de stichting BRM (Behoud Rijksmonumenten). Deze precisieklus wordt uitgevoerd door aannemer Jurriëns Noord.

De kraan arriveert rond 13.00 uur in de Torenstraat en wordt eerst opgesteld. Het gaat om het bovenste, stalen deel van de torenspits: het torenkruis. Dit is ongeveer 4 meter lang en wordt eraf gehaald. Daarnaast zorgt de uitvoerder voor het ‘tuien’ (fixeren) van het onderste, houten deel van de torenspits. Dit ter voorbereiding op het vervolg van de restauratiewerkzaamheden.

Restauratieplan
Zowel de torenspits als een deel van de opengewerkte koepel (de zogenaamde lantaarn) worden de komende tijd gerestaureerd. Om het onderhoud goed te kunnen uitvoeren, moet het torenkruis er eerst af. De verwachting is dat de restauratie van de torenspits in totaal zo’n 4 maanden gaat duren. De afgelopen tijd is al gewerkt aan het opknappen van de begane grond en de gerechtskamer op de eerste verdieping van de toren; nu is de torenspits aan de beurt.

Tijdelijke wegafzetting
De Midstraat en de Torenstraat zijn dinsdagmiddag ter hoogte van de kerk, afgesloten voor verkeer. Inrijden vanaf de kant van het Waagplein en vanaf de Harddraversweg is niet mogelijk. Ook de parkeervakken langs een deel van de Torenstraat zijn afgezet. Bewoners en winkeliers zijn hierover geïnformeerd door de stichting. De verwachting is dat de werkzaamheden met de telescoopkraan tot circa 18.00 uur duren.

Historie Jouster Toer
De eerste steen van de prominente kerktoren in de Midstraat, is gelegd op 8 augustus 1628 door Grietman ‘Hobbe van Baerdt’. De toren is sinds juli 2016 eigendom van de stichting BRM, daarvoor van de gemeente. Eigenaar van het kerkgebouw naast de toren is de protestantse gemeente JoureCA.

Geplaatst op 27 november 2018

logo BRM

Aan de bewoners en winkeliers van de Midstraat en de Torenstraat, Joure

Joure, 26 november 2018

Onderwerp: Afzetten van de weg in verband met restauratiewerkzaamheden Jouster Toer

Beste bewoner en/of ondernemer,

Op dinsdagmiddag 27 november vanaf 13.00 uur, wordt gestart met het verwijderen van (een deel van) de torenspits van de Jouster Toer. Dit in verband met restauratiewerkzaamheden aan de toren. Opdrachtgever is Stichting BRM (Behoud Rijksmonumenten), uitvoerder is aannemer Jurriëns Noord. In overleg met gemeente De Fryske Marren informeren wij u over de werkzaamheden en het afzetten van de weg.

Hoogwerker en wegafzetting

Voor het verwijderen van het stalen torenkruis is een grote kraan nodig. Om die reden wordt dinsdag vanaf 12.00 uur de weg afgezet voor verkeer: de Midstraat vanaf de zijde Harddraversweg en de Torenstraat vanaf het Waagplende kruizing met het Waagplein en de Kolkstraat. De verwachting is dat de werkzaamheden tot ca. 18.00 uur duren.

Niet parkeren in de Torenstraat

Graag willen we u vragen om de Torenstraat op tijd vrij te houden van auto’s: tussen de Midstraat en het Waagplein. Dit betekent dat ook de parkeervakken langs de Torenstraat (tot aan de kruizing met het Waagplein) dinsdag niet beschikbaar zijn. We vragen u dan ook om op tijd een andere parkeerplek voor uw auto te zoeken. Het Waagplein zelf blijft voor het grootste deel gewoon beschikbaar.

Restauratie Jouster Toer

Naast het verwijderen van het stalen torenkruis, zorgt de aannemer ook voor het ‘tuien’ van het onderste deel van de torenspits, in verband met de voorbereiding van de volgende fase van de restauratie. Hierover informeren we u zodra we meer over de planning weten. De verwachting is dat de volledige torenspits na circa vier maanden weer teruggeplaatst kan worden.

Geplaatst op 20 november 2018

Toegevoegd bestuurslid Jelle Dijkstra

Geplaatst op 1 november 2018

Gemeentelijke werkzaamheden ter informatie rondom de klokkenstoel te Bantega

Geplaatst op 30 oktober 2018

Inspectierapport Dakruiter Tjerkgaast en Toren Sloten.

Geplaatst op 23 oktober 2018

Inspectierapport Klokkenstoel Teroele.

Geplaatst op 27 september 2018

Inspectierapport Toren Oudemirdum.

Geplaatst op 31 augustus 2018

Open Monumentendag De Fryske Marren

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september stelt de BRM in samenwerking met de Werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed De Fryske Marren een aantal van haar monumenten open. Eenieder is van harte welkom bij de opening op zaterdag 8 september a.s. om 10:00 uur bij de Mallemok in Sloten. Kijk voor meer informatie op Programma voorkant  en Programma binnenkant.

Geplaatst op 19 juli 2018

Lemster Toren

Let op: M.i.v. vrijdag 6 juli 2018 is het slot van de buiten/toegangsdeur vervangen en is een nieuwe sleutel nodig. Zonodig is deze nieuwe sleutel te verkrijgen via informatie bij de Stichting BRM, contactpersoon J. Belksma.

Geplaatst op 19 juli 2018

Jaarverslag 2017 en Inspectie rapport Klokkenstoel Akmarijp.

Geplaatst op 3 juli 2018

Jouster fanfare presenteert De Jouster Toer: een uniek project in het kader van LF2018 waarbij muziek en de historische Jouster Toer centraal staan. Kijk voor meer informatie op www.joustertoer.nl.

Geplaatst op 12 juni 2018

Inspectie rapport Jouster Toer.

Geplaatst op 6 juni 2018

BRM op Facebook

De Stichting BRM is op Facebook te volgen via https://www.facebook.com/stichtingbrm.

Geplaatst op 15 mei 2018

Geslaagde Nationale Molendag 2018

Beide molens van Stichting BRM deden, zoals ieder jaar, mee aan de Nationale Molendag. Zowel De Groene Molen in Joure als Grevensmolen in Vegelinsoord trokken meer bezoekers dan andere jaren. Respectievelijk circa 30 en circa 60.  Ook landelijk was deze trend waarneembaar. De Nederlandse molens werden afgelopen weekend door ongeveer 90.000 belangstellenden bezocht. Dit jaar was het thema: ‘Ontmoet de molenaar!’. Aanleiding hiervoor is de inschrijving van het molenaarsambacht op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van Unesco.

Kijk voor meer informatie op:

http://www.jouregio.nl/?p=16379

https://joustercourant.nl/2018/05/14/rondje-molens-op-molendag

Geplaatst op 12 april 2018

RIJKSSUBSIDIES

Sim-Sala-B(r)im

Simsalabim doet je denken aan een toverformule bij een goocheltruc. In de Nederlandse erfgoedwereld hebben Sim en Brim echter en geheel andere betekenis. Het betreft een belangrijke subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten.

In 2006 is het “Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten”, oftewel het Brim, in werking getreden. Deze rijkssubsidie is bedoeld voor de instandhouding van rijksmonumenten en geldt voor een periode van zes jaar. Met deze regeling wordt planmatig en regulier onderhoud aan monumenten op basis van een periodiek onderhoudsplan gestimuleerd. Eind 2012 is naam veranderd in “subsidieregeling instandhouding monumenten”, oftewel de Sim.

Vanaf 2006 konden subsidies in het kader van het Brim voor onder meer molens worden aangevraagd. De eerste periode van zes jaar waarvoor de instandhoudingssubsidie gold, betrof de jaren 2007 tot en met 2012. Veel molens zijn nu toe aan de derde periode. De Sim-aanvragen voor de jaren 2019 tot en met 2024 konden uiterlijk 1 april 2018 worden ingediend bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Voor beide molens van Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten zijn de Sim-aanvragen voor de periode 2019 tot en met 2024 op 30 maart 2018 ingediend ten kantore van de RCE in Amersfoort.

In augustus maakt de RCE bekend welke aanvragen zijn toegekend. Aanvragers rest tot die tijd niets dan afwachten. Of zou tot die tijd regelmatig simsalabim uitspreken de toekenning van de benodigde pecunia toch helpen bezweren?

Auteur: Frank Terpstra

Geplaatst op 14 maart 2018

Nieuws over het carillon van de Jouster Toer.

Geplaatst op 6 maart 2018

Inspectierapport Toren Langweer. Plannnen onderhoud- en herstelwerkzaamheden Toren Langweer.

Geplaatst op 15 februari 2018

Inspectierapport Klokkenstoel Mirns. Webcam Lemster Toer functioneert weer.

Geplaatst op 1 februari 2018

Molenaar toegevoegd Groene Molen Joure

Molenaarsambacht ingeschreven op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed – auteur Frank Terpstra BRM

Het molenaarsambacht is op 7 december 2017 ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Dat is bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en Vereniging De Hollandsche Molen is het gelukt het molenaarsambacht deze status te geven.

Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Stichting BRM heeft twee poldermolens in bezit. De Groene Molen in Joure en Grevensmolen in Vegelinsoord. De molenaars van onze stichting zijn aangesloten bij het Gild Fryske Mounders. Twee van onze vrijwilligers, Ane Dijkstra en Popke Timmermans, zijn al sinds de intrede van de vrijwillige molenaars, begin jaren 1970, actief op molens in gemeente De Fryske Marren. Zij hebben het molenaarsambacht nog kunnen leren van de laatste oud-beroepsmolenaars in Friesland en hebben het Gild Fryske Mounders in 1975 mee opgericht.

Voor het behoud van molenerfgoed zijn de vrijwillige molenaars een onmisbare schakel. Zij stellen de molens in werking en open voor het publiek en houden het molenaarsambacht en kennis over molens in stand.

Geplaatst op 21 december 2017

Inspectierapport Toren Nijemirdum

Geplaatst op 14 december 2017

Inspectierapport klokkenstoel Ruigahuizen en Toren van Harich

Geplaatst op 13 december 2017

Leerlingen plusklas nomineren hun moaiste monumint van De Fryske Marren

Feestelijke bekendmaking moaiste monumint basisschoolleerlingen

Geplaatst op 28 november 2017

Meerjaren-onderhoudsplan klokkenstoel te Bantega en inspectierapport Westermeertoren Joure

Geplaatst op 2 oktober 2017

Voorbereiding restauratie klokkenstoel te Bantega en restauratie plan voor de toren te Lemmer gereed (Lemster toer)

Geplaatst op 8 september 2017

Herv. Kerk te Lemmer krijgt It Gouden Haske Uitreiking it Gouden Haske, moaiste monumint fan de Frykse Marren 

Wethouder Durk Durksz overhandigt It Gouden Haske

Geplaatst op 9 februari 2017

Inspectierapport 2015 Toren Westermar te Joure.

Geplaatst 26 Januari 2017
Aanbrengen noodvoorzieningen op dak Westermar-toer te Joure.

Geplaatst 1 November 2016
Werkzaamheden aan Toren van Wijckel.

Geplaatst 29 Oktober 2016
Inspectierapporten Toren van Balk, Toren van Sondel en Toren van Oudemirdum.

Geplaatst 28 Oktober 2016
Op 27 oktober 2016 heeft het Kadaster aanwijs in ontvangstgenomen van de gemeente DFM (als verkopende partij) en de heer Jan de Vries (namens de Stichting BRM – als kopende partij) tengevolge van de overdracht van gedeeltelijke kadastrale percelen. De overdrachten hebben betrekking op een aantal klokkenstoelen, de Westermeer-toren en de Groene Molen te Joure. De inmeting (vaststelling van RD-coordinaten in het Rijksdriehoeksnet) van de nieuw te vormen kadastrale percelen geschiedt heden ten dagen met GPS-waarnemingen, de eigen maten van de percelen worden nog steeds met een traditionele meetband vastgelegd. (zie foto’s)

De foto’s zijn gemaakt bij de klokkenstoel van Ouwster-Nijega en Oldeouwer.

Geplaatst 6 Oktober 2016

Het bestuur van de Stichting BRM heeft in haar vergadering van dinsdag 4 oktober 2016 besloten voorbereidingen te treffen voor het maken van een restauratieplan voor de Westermar-toren te Joure. Tevens is besloten om onderzoek te laten uitvoeren hoe de fundering van de scheefhangende toren kan worden gestabiliseerd.

Geplaatst 30 September 2016
Feestelijke overdracht Rijksmonumenten.

Op 9 september, de dag voor de Open Monumentendag 2016, heeft er in de Hobbe van Baerdkerk, staande aan de Midstraat te Joure, een feestelijke overdracht plaatsgevonden van een aantal rijksmonumenten. In totaal zijn 23 monumenten van eigenaar verwisseld. Op het grondgebied van de Gemeente De Fryske Marren staan heel veel rijksmonumenten, die voor een deel eigendom van de gemeente DFM zijn en voor een deel van Stichting BRM (Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten). In totaal betreft het 40 rijksmonumenten. De Stichting BRM had voor de overdracht 16 stuks rijksmonumenten in eigendom (gelegen binnen de grenzen van de oude gemeente Gaasterlan-Sleat) en de gemeente 24 stuks. In goed overleg is tussen beide partijen een ruiling overeengekomen, de Stichting BRM heeft een aantal objecten gekregen van de gemeente en de gemeente een vijftal van Stichting BRM.

De Stichting BRM; die heeft nu 25 rijksmonumenten en één gemeentelijk monument (de klokkenstoel in Bantega) in eigendom.

V.l.n.r toespraak door Voorzitter Jelle Belksma van Stichting BRM, Wethouder Johannes van der Pal en de als Grietman optredende Burgemeester Fred Veenstra die partijen verzocht om de sleutels over te dragen.

Geplaatst 29 September 2016
Bericht over schilderwerk aan de Grevensmolen

Geplaatst 4 Julii 2016
Per 1 Juli 2016 zijn de volgende objecten van eigenaar veranderd: de Klokkenstoelen in Akmarijp, Bantega, Broek, Oldeouwer, Ouwster-Nijega, Rotstergaast, Rottum, Snikzwaag en Teroele, alsmede de Torens van Joure (Jouster-toer), Westermar, Langweer, Lemmer (Lemster-toer), de dakruiter in Tjerkgaast en twee molens, te weten de Grevensmolen te Vegelinsoord en de Groene Molen te Joure. Alle voorgaande objecten werden notarieel overgedragen van de Gemeente De Fryske Marren naar Stichting BRM. De volgende objecten gingen de omgekeerde weg: Raadhuis Balk, Museum Stadhuis Sloten, Teernstrabrug te Balk, twee Waterpoorten te Sloten en twee bruggen aan het Diep in Sloten.

Geplaatst 15 Mei 2016
Melding 300-jarig bestaan Lemstertoer.

Geplaatst 27 Januari 2016
Vier visuele inspectierapporten uitgevoerd door Monumentenwacht Fryslan te weten die van de Toren van Sloten, Museum Stadhuis Sloten, Toren van Nijemirdum en de Toren van Wyckel.

Geplaatst 9 Januari 2016
Aanvulling in de statische gegevens van de Toren Balk over de tekst op en het verdwijnen van een van de twee oorspronkelijke luidklokken.

Geplaatst 9 Januari 2016
Kleine wijziging in de publicatie van 5 januari 2015 betreffende het Raadhuis te Balk aangaande het “Van Swinderenklokje”.

Geplaatst 20 December 2015
De herbouwwaarden van de objecten, die in eigendom zijn bij Stichting BRM, zijn aangepast aan de verzekerde sommen die vanaf 1 Januari 2016 door onze verzekeraar worden gehanteerd.

Geplaatst 17 December 2015
Verslag over zoektocht naar vermiste klok in de Toren van Elahuizen.

Geplaatst 16 December 2015
In 2000 uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan de Klokkenstoelen van Ouwster-Nijega en Oldeouwer.

Geplaatst 8 November 2015
Wijziging in de samenstelling van het bestuur

Geplaatst 18 September 2015
Onderhoudswerkzaamheden aan de Klokkenstoel van Ruigahuizen

Geplaatst 3 September 2015
Onderhoudswerkzaamheden aan de Klokkenstoel van Mirns

Geplaatst 27 Augustus 2015
Onderhoudswerkzaamheden aan de De Groene-molen te Joure

Geplaatst 21 Augustus 2015
Wijziging bestuurssamenstelling ivm toetreding per 26 Augustus 2015 van de heer Van Vegten tot de gemeenteraad van De Fryske Marren

Geplaatst 22 Juni 2015
Melding van een zeer ernstig ongeval in 1892 op de Deelswal te Vegelinsoord

Geplaatst 22 Juni 2015
Voor het Jaarverslag 2014 van de Stichting BRM-DFM klik op Jaarverslag 2014

Geplaatst 19 Juni 2015
Aanvullende informatie betreffende de Klokkenstoel van Ruigahuizen.

Geplaatst 11 Juni 2015
Publicatie verzekerde herbouwwaarden van 4 torens, 1 dakruiter, 9 klokkenstoelen en 2 molens

Geplaatst 8 Juni 2015
Rapportage en Begroting Restauratie Maart 1999 Toren van Joure (Joustertoer)

Geplaatst 29 Mei 2015
Film van Doede Deinum over de restauratie van de Toren van Sondel.

Geplaatst 22 Mei 2015
Adreswijziging secretaris J. de Vries.

Geplaatst 5 Mei 2015
Opleveringsfoto van de Toren van Sondel.

Geplaatst 2 April 2015
Inspectierapporten van de Jouster-toer (2012), Westermar-toer (2014), Toren van Langweer (2012), de Toren van Lemmer (Lemster-toer) (2014), De Groene Molen te Joure (2013) en de Grevensmolen/Deelsmolen te Vegelinsoord (2013).

Geplaatst 1 April 2015
Tekeningen met plattegronden, doorsnedes en gevels van de Jouster-toer

Geplaatst 1 April 2015
Bouwhistorisch onderzoek en het verslag van de restauratie Groene Molen 2008 – 2010 door “Van Reeuwijk Bouwmeester”.

Geplaatst 1 April 2015
De Stichting Beheer Rijksmonumenten (BRM) met als werkgebied de gemeente De Friese Meren heeft het jaar 2014 afgesloten met een negatief financieelresultaat van € 30.455. Dit nadeel wordt onttrokken aan het stichtingskapitaal van € 37.498. Naast het stichtingskapitaal is er een onderhoudsvoorziening beschikbaar van € 435.989. De belangrijkste werkzaamheden in 2014 zijn het restaureren van het interieur van de Toren van Harich en het plaatsen van een nieuwe spits op de Toren van Sondel geweest. Momenteel is de stichting in overleg met de gemeente DFM over het wederzijds overdragen van een aantal objecten. De stichting BRM verwerft de Lemstertoer, de Joustertoer, de Westermar-toren in Joure, een negental klokkenstoelen, de Groene Molen, de Grevensmolen en de dakruiter van Tjerkgaast.

Geplaatst 25 Maart 2015
Rapportage tweede trillingsonderzoek ten behoeve van de Toren van Harich

Geplaatst 05 Maart 2015
Aanvullende gegevens betreffende de Joustertoer

Geplaatst 25 Februari 2015
Melding webcam op Lemstertoer.

Geplaatst 25 Februari 2015
Vooraankondiging lezing over de restauratie van het interieur van de Toren van Harich op 17 april 2015.

Geplaatst 20 Februari 2015
Foto’s van het ophijsen van de nieuwe torenspits van de kerk in Sondel op 19 februari jl.

Geplaatst 19 Februari 2015
De herbouwwaarden van de objecten die in eigendom zijn bij Stichting BRM zijn aangepast aan de verzekerde sommen die vanaf 1 Januari 2015 door onze verzekeraar worden gehanteerd.

Geplaatst 17 Februari 2015
Definitief bericht plaatsing Toren van Sondel op donderdag 19 februari 2015

Geplaatst 12 Februari 2015
Foto handgesmeed kruis ten behoeve van de PKN-kerk te Sondel.

Geplaatst 11 Februari 2015
Aankondiging gewijzigde planning plaatsing Toren van Sondel

Geplaatst 9 Februari 2015
Aankondiging vervoer per dieplader van de nieuwe spits van de PKN-kerk naar Sondel

Geplaatst 27 Januari 2015
Foto steigerconstructie en stappenplan verdere restauratie Toren van Sondel.

Geplaatst 21 Januari 2015
De herbouwwaarden van de objecten die in eigendom zijn bij Stichting BRM zijn aangepast aan de verzekerde sommen die vanaf januari 2014 door onze verzekeraar worden gehanteerd.

Geplaatst 18 Januari 2015
Vanaf vandaag is op de site een boeiend artikel van Frank Terpstra (adviseur Stichting BRM) te vinden over de Grevensmolen en de Friese Veenpolders.

Geplaatst 13 Januari 2015
Mutaties op deze site: In 2014 zijn alle door de Stichting BRM te onderhouden Rijksmonumenten visueel geïnspecteerd door Monumentenwacht Fryslân m.u.v. de Toren van Harich. U kunt de inspectierapportages bekijken bij de afzonderlijke objecten.

Geplaatst Oktober 2014
BALK – De Stichting Beheer Monumenten Gaasterlân-Sleat heeft het jaar 2013 afgesloten met een positief resultaat van €22.639. Dit voordeel wordt toegevoegd aan het stichtingskapitaal van €14.858. Naast dit stichtingskapitaal is er een onderhoudsvoorziening beschikbaar van € 338.962. De meerjarenbegroting laat in de eerste twee jaren een negatief saldo zien dat veroorzaakt wordt door groot onderhoud aan bijvoorbeeld de Toren van Harich en de Toren van Sondel. Hiervoor zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd. Vanaf 2016 wordt een oplopend voordelig jaarresultaat verwacht. In het jaarverslag staat welke werkzaamheden het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. De belangrijkste zijn het herstellen van metselwerk bij de Lemsterpoort en Woudsenderpoort in Sloten.

Jaarverslag 2013

Jaarverslagen 2010 t/m 2012

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010