Adres: Deelswal 4, 8467 SL Vegelinsoord
   
Monumentnummer:20846
Naam:Deelsmolen en/of Grevensmolen
Bouwjaar Molen:1860, 1993 (restauratie), 2006 (herstel)
Type:Grondzeiler
Kenmerken:Achtkantige molen
Functie:Poldermolen
Landsch. waarde:Zeer groot
Bedrijfsvaardigheid:Maalvaardig
Bestemming:Bemalen van de Haskerveenpolder, thans op vrijwillige basis
Molenaars:Frank Terpstra, Ane Dijkstra en Job Koehoorn
Constructie:.
Romp:Houten achtkant gedekt met riet, op hoge gemetselde voet
Kap:Gedekt met riet
Vlucht:22,40 m
Wiekenvorm:Oud-Hollands
Kruiwerk:Neutenkruiwerk met 24 neuten, kruirad
Vang:Vlaamse vang met stut, vangbalk met duim, vangstok
Inrichting:Houten vijzel diameter 1,35 m in betonnen schroefbak, woning in de molen
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 1.325.000
Kadastrale gegevens:Nijehaske H 72
RD-Coordinaten:186516 558910
Facebook:facebook Grevensmolen
Bron:www.molendatabase.nl

Geschiedenis

Geplaatst 12 september 2023

In 2022 kon na de coronaperiode ook op Grevensmolen eindelijk weer publiek worden ontvangen. De molen heeft in 2022 veelvuldig gemalen en is wanneer deze draait open voor bezoekers. Qua onderhoud is de bliksemafleiderinstallatie gecontroleerd. Een onverwachte reparatie was het vervangen van de meterkast door onze stichting en de elektrotechnische meter door Liander. Deze onderdelen raakten defect door blikseminslag. Gelukkig is er aan de molen geen schade opgetreden. De kosten van de meterkast zijn gedekt door de opstalverzekering.
Vrijwillige molenaars: Job Koehoorn en Frank Terpstra, molenvrijwilligers “in ruste”:
Ane Dijkstra en Popke Timmermans.

 

Geplaatst 12 september 2023

Verzekering molenaars
Onze molenaars zijn aangesloten bij het Gild Fryske Mounders. Deze vereniging verzorgt in de provincie Fryslân de opleiding tot molenaar. Ook heeft deze vereniging voor de molenaars een WA-verzekering en een WA+ verzekering voor schade aan de molen afgesloten. Per 1 januari 2023 is het verzekerd bedrag van de WA+ verzekering, die schade aan de molen tijdens werkzaamheden van de molenaar dekt, fors verhoogd. Het deel eigen risico is hierbij voor rekening van de eigenaar. Om dit goed vast te leggen, is tussen Stichting BRM-DFM en iedere molenaar in december 2022 een overeenkomst gesloten. Molenaars zijn ook molenbeheerders
Zoals voor alle objecten geldt, staat het beheer en behoud van de monumenten bij onze stichting centraal. Ieder monument vraagt zijn specifieke verzorging in de vorm van periodiek onderhoud en restauratie. Molenbeheer is intensiever dan dat van “stilstaande” gebouwen. Onder het werk van de molenaars vallen ook kleine onderhoudswerkzaamheden. Denk aan het maaien van het molenerf, het smeren van
lagers en kruiwerken, het uitvoeren van klein afstelwerk en het signaleren van werkzaamheden waarvoor de molenrestaurateur nodig is.

Geplaatst 3 juli 2023

Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Grevensmolen Vegelinsoord 2023. Deze inspectie is, in combinatie met de inspecties van de andere objecten, mede leidend voor de onderhoudsbegroting van de komende vijf jaar.

Geplaatst 19 oktober 2020

Op 17 oktober is het door Job Koehoorn gemaakte secreet of gemak (in het Fries: Húske) geplaatst. Het vorige gemak was door houtrot aangetast. 

https://www.facebook.com/422771131074706/posts/4243271155691332/?extid=0&d=n 

Geplaatst 29 September 2016
Na de laatste schilderbeurt van 5 jaar geleden is afgelopen week de Grevensmolen weer voorzien van nieuw verfwerk. Met behulp van een hoogwerker zijn het gevlucht, de voorzijde van de kap op vakkundige wijze door het schildersbedrijf onderhanden genomen. Gelijktijdig werd de vangstok geinspecteerd en geschilderd.

Geplaatst 22 Juni 2015
In 1892 heeft zich een zeer ernstig ongeval voorgedaan bij de Grevensmolen. Dankzij enig speurwerk van onze adviseur Frank Terpstra het volgende bericht: Ongeval in 1892

Geplaatst 2 April 2015
In 2013 is door de Gemeente Skarsterlân opdracht gegeven aan Monumentenwacht Fryslân om de Grevensmolen visueel te inspecteren.

Geplaatst 18 januari 2015 

Door op de link Grevensmolen en de Friese veenpolder te klikken kunt u kennis nemen van het artikel van molendeskundige Frank Terpstra, hij is tevens molenaar van deze molen.