Adres: Troelstrawei 14, 8524 DK Teroele
   
Monumentnummer:13256
Kapvorm:Helmdak
Dakbedekking:Gepotdekselde planken
Materiaal stoel:Bilinga hardhout
Fundering:Zes gemetselde poeren
Bouwjaar stoel:1e Vermelding 1600, mogelijk 1723, 1974 (renovatie)
Luidsysteem:Vliegende klepel
Wordt geluid bij:Begrafenissen
Gietjaar klok:1614
Gegoten door:Jan Burgerhuys te Middelburg
Diameter klok:81,5 cm / toon B12
Gewicht klok:375 kg
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 85.000
Kadastrale gegevens:Langweer P 329
RD-Coordinaten:176623 552348

Tekst op klok: SOLI DEO GLORIA IAN BVRGERHVYS ME FECIT 1614
Vertaling: Alleen God zij lof. Jan Burgerhuys heeft mij gemaakt in 1614
Versiering op de klok: Geen

Geplaatst 12 september 2023

In 2020 is een grootscheepse herstelopdracht afgerond. De verflagen zijn volledig verwijderd en vervangen door een duurzaam vochtregulerend verfsysteem met langere onderhoudsintervallen(JOTUN). De verflaag is tevens minder gevoelig voor vervuiling en aangroei algen.

 

Geplaatst 1 juni 2022

Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Klokkenstoel Teroele 2022. Deze inspectie is, in combinatie met de inspecties van de andere objecten, mede leidend voor de onderhoudsbegroting van de komende vijf jaar.

 
Geplaatst 31 december 2021

Interview Omrop Fryslân met Jelle Dijkstra van de Stichting BRM en Sjoerdje de Visser van de Stichting Oanjagers van e Tsjoekemar over het klokluiden met oud en nieuw en het klokluidgilde.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1117080-klokluiders-gezocht-voor-de-fryske-marren-wij-willen-het-meer-leven-geven?amp