Adres: J. Veldstraweg 81A, 8514 CN Ouwster-Nijega
     
Monumentnummer: 13248
Kapvorm: Helmdak
Dakbedekking: Gepotdekselde planken
Materiaal stoel: Grenenhout
Fundering: Acht zwerfkeien
Bouwjaar stoel: 1e vermelding 1732, 1902, 1975 (rest.)
Luidsysteem: Vliegende klepel
Wordt geluid bij: Bij hoge uitzondering
Gietjaar klok: 1340
Gegoten door: Anoniem
Diameter klok: 78 cm2
Gewicht klok: 285 kg
Eigenaar: Stichting BRM
Herbouwwaarde: € 63.250
Kadastrale gegevens: Langweer B 943
RD-Coordinaten: 183113 549437

Tekst op klok:
De Latijnse tekst is in spiegelbeeld op de klok aangebracht.
a) ME FECIT / ON S SICE / DI:ICARE
b) ANNO DOI MILLE CCC XL / SUO OBDIA (?)
Betekenis:
a) De eerste woorden van de drieregelige tekst zijn: ME FECIT, de betekenis van de volgende regels is tot op heden onbekend.
b) Duidelijk leesbaar zijn de woorden ANNO (in het jaar) DOI (Domini) en MILLE (1000)
Versiering op de klok:Onder de tekstrand zijn vijf grote en drie kleine koppen afgebeeld

Geschiedenis

Geplaatst 3 september 2020

Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op  Inspectierapport 2020 Klokkenstoel Ouwster-Nijega.  Deze inspectie is, in combinatie met de inspecties van de andere objecten, mede leidend voor de onderhoudsbegroting van de komende vijf jaar.

Verwijderd inspectierapport 2015.

 
Geplaatst 1 mei 2020
 
Dodenherdenking 2020
 
Net als andere evenementen, verloopt de dodenherdenking dit jaar anders vanwege het coronavirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen zijn openbare bijeenkomsten voorlopig opgeschort. Wij willen toch 75 jaar na de bevrijding van ons land stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Juist in deze tijd beseffen we eens te meer wat de waarde van onze vrijheid is.
Daarom willen we iedereen die zich betrokken voelt bij de herdenking in de OuwsterTrijegeaën in de gelegenheid stellen met elkaar de oorlog te herdenken. Niet fysiek met elkaar op het plein voor de kerk, maar vanuit huis via een livestream op Facebook.
 
Als omwonende kunt u daarnaast iets van de herdenking meekrijgen door even voor acht uur naar buiten te gaan. Trompettist Ruurd Zijlstra van Excelsior zal het taptoesignaal spelen waarna de kerkklokken en de klokkenstoelen van Ouwsternijga en Oldeouwer acht uur slaan en we met elkaar twee minuten stilte in achtnemen.
 
Het volledige programma voor de herdenking is als volgt:
19:50 Korte bijdrage van voorzitter Geert Veldstra
Taptoesignaal door Ruurd Zijlstra
20:00 klokslagen en twee minuten stilte
Wilhelmus door Ruurd Zijlstra
 
De herdenking is live te zien op onze Facebookpagina getiteld Stichting Vier Mei Ouwstertrijegea. U hoeft niet perse vriend van deze pagina te zijn om de uitzending te volgen, maar u heeft wel een Facebookaccount nodig. Wellicht kan een kennis of familielid met een account u helpen indien u zelf niet over een account beschikt.
We vragen ten slotte om niet naar het plein te komen rond 20.00 uur om een samenscholing te voorkomen. Naderhand kunnen er wel bloemen worden gelegd. Er zijn dit jaar geen verkeersregelaars, maar indien u zelf niets met de herdenking heeft willen we u toch vragen dit te respecteren door tussen 19.50 en 20.10 uur niet langs het plein te rijden.
 
Het herdenkingscomité , stichting 4 mei Ouwstertrijegea
Harm Nijholt
Ruurd Stuiver
Geert Veldstra
 

Geplaatst 17 april 2020

Herdenking bevrijding Ouwstertrijegean

https://www.facebook.com/301439856637345/posts/2943799769067994?sfns=mo

Geplaatst 4 december 2018

De stichting heeft zorgen over de stabiliteit van deze klokkenstoel. Al langere tijd is enige schuinstand zichtbaar en na de droge periode dit jaar is het probleem verergerd. De ontstane ruimte tussen de voet en de fundatie van een staander van circa 10 mm is nu al opgelopen tot 65 – 70 mm.

Mogelijke oorzaken kunnen in de instabiele houtconstructie zijn ontstaan maar even goed het gevolg zijn van de inklinkende veenachtige ondergrond door de grote droogte. Ook een combinatie van deze oorzaken is mogelijk.

Om het probleem te kunnen oplossen hebben wij eerst de bodem laten onderzoeken op samenstelling, dikte en draagkracht van de verschillende bodemlagen. Dit onderdeel is ondertussen uitgevoerd medio november en zal worden voorzien van een funderingsadvies. Op basis van de resultaten wordt beslist of en welke aanpassingen aan de huidige fundaties worden gedaan. Alle houten staanders staan nu op grote keien, grotendeels ingegraven tot iets boven maaiveld en dat zou weleens niet meer voldoende stabiele draagkracht kunnen opleveren. Ook de constructieve stabiliteit en stijfheid van de houtconstructies zal zo nodig worden hersteld.

Vanwege de beperkte bereikbaarheid werd het onderzoek gedaan met een z.g. geocrawler; zie foto’s.

 

Geplaatst 16 december 2015
In 2000 heeft er een restauratie plaatsgevonden van de klokkenstoel daarbij zijn stijlen, trekbalken en schoren vernieuwd en hersteld. De ophangconstructie van de klok en de klepel zijn vervangen. Als laatste waren er aanpassingen aan de funderingsblokken noodzakelijk.

De huidige klokkenstoel is in 1975 gerestaureerd.

Het kerkje dat hier heeft gestaan is ergens in de 18e eeuw afgebroken.

Deze houten klokkenstoel staat op een verhoogd, door een gracht omgeven rond kerkhof, en heeft een gebogen overhuiving.

Bron: www.reliwiki.nl – Tekening uit 1721 van J. Stellingwerf