Adres: J. Veldstraweg 81A, 8514 CN Ouwster-Nijega
   
Monumentnummer:13248
Kapvorm:Helmdak
Dakbedekking:Gepotdekselde planken
Materiaal stoel:Grenenhout
Fundering:Acht zwerfkeien
Bouwjaar stoel:1e vermelding 1732, 1902, 1975 (rest.)
Luidsysteem:Vliegende klepel
Wordt geluid bij:Bij hoge uitzondering
Gietjaar klok:1340
Gegoten door:Anoniem
Diameter klok:78 cm2
Gewicht klok:285 kg
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 77.000
Kadastrale gegevens:Langweer B 943
RD-Coordinaten:183113 549437

Tekst op klok:
De Latijnse tekst is in spiegelbeeld op de klok aangebracht.
a) ME FECIT / ON S SICE / DI:ICARE
b) ANNO DOI MILLE CCC XL / SUO OBDIA (?)
Betekenis:
a) De eerste woorden van de drieregelige tekst zijn: ME FECIT, de betekenis van de volgende regels is tot op heden onbekend.
b) Duidelijk leesbaar zijn de woorden ANNO (in het jaar) DOI (Domini) en MILLE (1000)
Versiering op de klok:Onder de tekstrand zijn vijf grote en drie kleine koppen afgebeeld

Geschiedenis

Geplaatst 8 september 2022

De BRM heeft een bouwhistorisch onderzoek laten  verrichten. Als u hier kennis van wilt nemen klik dan op  BHO Klokkenstoel Ouwster Nijega.

Geplaatst 31 augustus 2022

Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Klokkenstoel Ouwster-Nijega 2022. Deze inspectie is, in combinatie met de inspecties van de andere objecten, mede leidend voor de onderhoudsbegroting van de komende vijf jaar.

Geplaatst 3 september 2021

Er worden momenteel restauratiewerkzaamheden verricht aan de klokkenstoel. De zwerfkeien zijn inmiddels opnieuw gefundeerd en de klokkenstoel staat waterpas. De stijlen in het midden worden nog aangelast en het hout van het kapje wordt nog vervangen. Daarna is het aan de schilder. 

Foto’s van de werkzaamheden zijn via onderstaande link te vinden: https://drive.google.com/file/d/1DFxy6x_RvJry2eM8A__qybF3CSwwTlTC/view?usp=sharing

Geplaatst 17 april 2020

Herdenking bevrijding Ouwstertrijegean

https://www.facebook.com/301439856637345/posts/2943799769067994?sfns=mo

Geplaatst 4 december 2018

De stichting heeft zorgen over de stabiliteit van deze klokkenstoel. Al langere tijd is enige schuinstand zichtbaar en na de droge periode dit jaar is het probleem verergerd. De ontstane ruimte tussen de voet en de fundatie van een staander van circa 10 mm is nu al opgelopen tot 65 – 70 mm.

Mogelijke oorzaken kunnen in de instabiele houtconstructie zijn ontstaan maar even goed het gevolg zijn van de inklinkende veenachtige ondergrond door de grote droogte. Ook een combinatie van deze oorzaken is mogelijk.

Om het probleem te kunnen oplossen hebben wij eerst de bodem laten onderzoeken op samenstelling, dikte en draagkracht van de verschillende bodemlagen. Dit onderdeel is ondertussen uitgevoerd medio november en zal worden voorzien van een funderingsadvies. Op basis van de resultaten wordt beslist of en welke aanpassingen aan de huidige fundaties worden gedaan. Alle houten staanders staan nu op grote keien, grotendeels ingegraven tot iets boven maaiveld en dat zou weleens niet meer voldoende stabiele draagkracht kunnen opleveren. Ook de constructieve stabiliteit en stijfheid van de houtconstructies zal zo nodig worden hersteld.

Vanwege de beperkte bereikbaarheid werd het onderzoek gedaan met een z.g. geocrawler; zie foto’s.

Geplaatst 16 december 2015
In 2000 heeft er een restauratie plaatsgevonden van de klokkenstoel daarbij zijn stijlen, trekbalken en schoren vernieuwd en hersteld. De ophangconstructie van de klok en de klepel zijn vervangen. Als laatste waren er aanpassingen aan de funderingsblokken noodzakelijk.

De huidige klokkenstoel is in 1975 gerestaureerd.

Het kerkje dat hier heeft gestaan is ergens in de 18e eeuw afgebroken.

Deze houten klokkenstoel staat op een verhoogd, door een gracht omgeven rond kerkhof, en heeft een gebogen overhuiving.

Bron: www.reliwiki.nl – Tekening uit 1721 van J. Stellingwerf