Adres: Jetze Veldstraweg 111, 8513 CH Oldeouwer
     
Monumentnummer: 13246
Kapvorm: Helmdak
Dakbedekking: Gepotdekselde planken
Materiaal stoel: Grenenhout
Fundering: Zes bepleisterde poeren
Bouwjaar stoel: Eerste vermelding 1738
Luidsysteem: Vliegende klepel
Wordt geluid bij: Begrafenissen
Gietjaar klok: 1952
Gegoten door: Van Bergen te Heiligerlee
Diameter klok: 76,3 cm / toon C22
Gewicht klok: 280 kg
Eigenaar: Stichting BRM
Herbouwwaarde: € 90.000
Kadastrale gegevens: Langweer B 3793
RD-Coordinaten: 183807 550509

Tekst op klok:
MYN LÛD NIJ ALD MYN BEA FREDE OER IT OUSTER GEA

VAN BERGEN HEILIGERLEE 1952
Vertaling uit het Fries: Mijn geluid is nieuw, oud mijn bede, vrede over het Ouwster landschap.
Versiering op de klok:Boven op de flank staan drie naar links lopende zwanen afgebeeld. Boven de slagring afbeeldingen van zes eveneens naar links lopende koeien.

Geschiedenis

Geplaatst 4 september 2020

Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Oldeouwer 2020. Deze inspectie is, in combinatie met de inspecties van de andere objecten, mede leidend voor de onderhoudsbegroting van de komende vijf jaar.

Verwijderd inspectierapport 2016.

 

Geplaatst 1 mei 2020
 
Dodenherdenking 2020
 
Net als andere evenementen, verloopt de dodenherdenking dit jaar anders vanwege het coronavirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen zijn openbare bijeenkomsten voorlopig opgeschort. Wij willen toch 75 jaar na de bevrijding van ons land stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Juist in deze tijd beseffen we eens te meer wat de waarde van onze vrijheid is.
Daarom willen we iedereen die zich betrokken voelt bij de herdenking in de OuwsterTrijegeaën in de gelegenheid stellen met elkaar de oorlog te herdenken. Niet fysiek met elkaar op het plein voor de kerk, maar vanuit huis via een livestream op Facebook.
 
Als omwonende kunt u daarnaast iets van de herdenking meekrijgen door even voor acht uur naar buiten te gaan. Trompettist Ruurd Zijlstra van Excelsior zal het taptoesignaal spelen waarna de kerkklokken en de klokkenstoelen van Ouwsternijga en Oldeouwer acht uur slaan en we met elkaar twee minuten stilte in achtnemen.
 
Het volledige programma voor de herdenking is als volgt:
19:50 Korte bijdrage van voorzitter Geert Veldstra
Taptoesignaal door Ruurd Zijlstra
20:00 klokslagen en twee minuten stilte
Wilhelmus door Ruurd Zijlstra
 
De herdenking is live te zien op onze Facebookpagina getiteld Stichting Vier Mei Ouwstertrijegea. U hoeft niet perse vriend van deze pagina te zijn om de uitzending te volgen, maar u heeft wel een Facebookaccount nodig. Wellicht kan een kennis of familielid met een account u helpen indien u zelf niet over een account beschikt.
We vragen ten slotte om niet naar het plein te komen rond 20.00 uur om een samenscholing te voorkomen. Naderhand kunnen er wel bloemen worden gelegd. Er zijn dit jaar geen verkeersregelaars, maar indien u zelf niets met de herdenking heeft willen we u toch vragen dit te respecteren door tussen 19.50 en 20.10 uur niet langs het plein te rijden.
 
Het herdenkingscomité , stichting 4 mei Ouwstertrijegea
Harm Nijholt
Ruurd Stuiver
Geert Veldstra
 
Geplaatst 16 december 2015

In 2000 is tijdens onderhoudswerkzaamheden de trekbalk vernieuwd en op onderdelen het houtwerk hersteld. Als laatste zijn de traptreden en het draaihekje gelegen voor het kerkhof hersteld.

Op een door een gracht omgeven verhoogd kerkhof een houten klokkenstoel met helmdak.

De bijbehorende kerk is rond 1800 gesloopt.

In 2014 zijn alle door de Stichting BRM te beheren Rijksmonumenten visueel geïnspecteerd door Monumentenwacht Fryslân. Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Klokkenstoel Oldeouwer.

Deze inspectie is, in combinatie met de inspecties van de andere objecten, mede leidend voor de onderhoudsbegroting van de komende vijf jaar.

Bron: www. reliwiki.nl – Tekening van J. Stellingwerf