Adres: Jetze Veldstraweg 111, 8513 CH Oldeouwer
   
Monumentnummer:13246
Kapvorm:Helmdak
Dakbedekking:Gepotdekselde planken
Materiaal stoel:Grenenhout
Fundering:Zes bepleisterde poeren
Bouwjaar stoel:Eerste vermelding 1738
Luidsysteem:Vliegende klepel
Wordt geluid bij:Begrafenissen
Gietjaar klok:1952
Gegoten door:Van Bergen te Heiligerlee
Diameter klok:76,3 cm / toon C22
Gewicht klok:280 kg
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 91.000
Kadastrale gegevens:Langweer B 3793
RD-Coordinaten:183807 550509

Tekst op klok:
MYN LÛD NIJ ALD MYN BEA FREDE OER IT OUSTER GEA

VAN BERGEN HEILIGERLEE 1952
Vertaling uit het Fries: Mijn geluid is nieuw, oud mijn bede, vrede over het Ouwster landschap.
Versiering op de klok:Boven op de flank staan drie naar links lopende zwanen afgebeeld. Boven de slagring afbeeldingen van zes eveneens naar links lopende koeien.

Geschiedenis

Geplaatst 12 september 2023

De projectvoorbereiding is afgehandeld in casus is er een herstelplan en omgevingsvergunning voor het restaureren. Op de aanvraag voor provinciale subsidie in 2020 werd afwijzend beschikt in verband met ontoereikend budget. De onderhouds- en veiligheidstoestand is slecht. De private gelden verwerving heeft resultaat, maar is door de stichting opgeschort. In verband met de huidige toestand is in 2022 alleen een tijdelijke constructieve voorziening aangebracht.

 

Geplaatst 30 januari  2023

Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Klokkenstoel Oldeouwer 2023. Deze inspectie is, in combinatie met de inspecties van de andere objecten, mede leidend voor de onderhoudsbegroting van de komende vijf jaar.

 
Geplaatst 16 december 2015

In 2000 is tijdens onderhoudswerkzaamheden de trekbalk vernieuwd en op onderdelen het houtwerk hersteld. Als laatste zijn de traptreden en het draaihekje gelegen voor het kerkhof hersteld.

In Oldeouwer treft u een door een gracht omgeven verhoogd kerkhof met een houten klokkenstoel met helmdak.

De bijbehorende kerk is rond 1800 gesloopt.

Bron: www. reliwiki.nl – Tekening van J. Stellingwerf