Adres: It Noard 21, 8512 AB Broek
   
Monumentnummer:13224
Kapvorm:Helmdak
Dakbedekking:Gepotdekselde planken
Materiaal stoel:Balinga hardhout
Fundering:Zes betonnen poeren
Bouwjaar stoel:1e vermelding 1732, 1973 (rest.)
Luidsysteem:Vliegende klepel
Wordt geluid bij:Kerkdiensten en Begrafenissen
Gietjaar klok:1600
Gegoten door:Henrick Woltersz Wegewart “de oude” te Kampen
Diameter klok:108,5 cm2
Gewicht klok:910 kg
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 119.000
Kadastrale gegevens:Langweer L 1529
RD-Coordinaten:181245 554773

Tekst op klok:
HEИRICK WEGEWART GOOT MI OP DAT PAS ALS FxE GxxS / AИИO 1600 BRVCK (De onderstreepte gegraveerde tekstdelen incl op “x-jes” lijkende huismerken. Let verder op de gespiegelde N-s in Anno)

Opmerking:
De onderstreepte delen van de tekst zijn later gegraveerd in de tekstband.

Versiering op de klok:
Op de kroon twee leeuwenkoppen.
Boven het randschrift een bladmotief en daaronder gevleugelde mens- en dierfiguren

Geplaatst 12 september 2023

Het object is qua onderhoudstoestand inmiddels beoordeeld als matig tot slecht. In 2020 is wel een oorspronkelijk onderdeel van de klokkenstoel hersteld, waarmee het zogenoemde “vliegend vlaggen” weer mogelijk is gemaakt. De gemeenschap van Broek heeft hier haar waardering voor uitgesproken. Voor een grondige restauratie is thans onvoldoende financiering beschikbaar ondanks een toegezegde bijdrage door een privaat fonds. Het uitblijven van tijdige verhoging van de gemeentelijke onderhoudssubsidie is hier mede debet aan.

 

Geplaatst 1 juni 2022

Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Klokkenstoel Broek 2022. Deze inspectie is, in combinatie met de inspecties van de andere objecten, mede leidend voor de onderhoudsbegroting van de komende vijf jaar.

 
Geplaatst 1 mei 2020

Onderstaande mail en foto’s mochten we ontvangen van Plaatselijk Belang Broek

Onderwerp: Foto klokkenstoel Broek met vlaggenmast

Geachte heer Belksma,

Niet alleen de heer Coppens is verrukt van de nieuwe vlaggenmast, maar heel Broek.

In de bijlage een aantal foto’s.

Hartelijk dank dat het nog voor Koningsdag in orde kwam.

Met vriendelijke groet,

Pietie van Keimpema

Plaatselijk Belang Broek