Adres: Middenweg 165, 8538 RC Bantega
   
Monumentnummer:Gemeentelijk Monument
Kapvorm:Helmdak
Dakbedekking:Gepotdekselde planken
Materiaal stoel:Azobéhout
Fundering:Zes gemetselde poeren
Bouwjaar stoel:Eerste vermelding 1923
Luidsysteem:Vallende klepel
Wordt geluid bij:Begrafenissen en jaarwisseling
Gietjaar klok:1948
Gegoten door:Eijsbouts Lips te Asten
Diameter klok:51,5 cm2
Gewicht klok:90 kg
Eigenaar:Stichting BRM
Herbouwwaarde:€ 78.000
Kadastrale gegevens:Oosterzee M 225
RD-Coordinaten:182697 539269

Tekst op klok:
In de tekstband:
EIJSBOUTS-LIPS NV ASTEN 1948 304
Op de flank:
DE STELLEN KLOK, DYT LIEDE BY DEA, / SIL IK FORFANGE YNT NYEBANTEGEA / L. MEYER

Vertaling uit het Fries:
De gestolen klok die luidde bij de dood zal ik vervangen in het nieuwe Bantega. 

Versiering op de klok:
Boven en onder het randschrift een bladmotief

olspan=”3″ align=”left” valign=”top”>

 

Geschiedenis

Geplaatst 23 oktober 2023

De Stichting BRM tracht 1x/3jr. van al haar objecten een inspectie van de onderhoudstoestand uit te (laten) voeren. Als u kennis wilt nemen van de onderhoudstoestand van dit object, klik dan op Inspectierapport Klokkenstoel Bantega 2023

 

Geplaatst 12 september 2023

Door de status “Gemeentelijk Monument” komt dit object niet in aanmerking voor provinciale- en rijkssubsidies. De instandhouding wordt daarmee geheel bekostigd uit de jaarlijkse DFM-bijdrage.
In 2019 heeft een grootscheepse restauratie plaatsgevonden. Het helmdak werd vernieuwd en de treden vervangen. De staanders zijn op roestvast staal gezet. Er werd straatstenen plateau op het maaiveld onder de klokkenstoel aangebracht.

 

Geplaatst 1 november 2018

Gemeentelijke werkzaamheden ter informatie rondom de klokkenstoel te Bantega

Op de begraafplaats in Bantega is sprake van verzakking van de grond en scheefstaande grafbedekkingen die om (dreigen te) vallen. De verzakking van de grond is gevolg van de inklinking van de onderliggende veengrond.  Veengrond is een grondsoort die veel voorkomt in deze regio. 

Geplaatst 2 oktober 2017

RESTAURATIE PLAN

Het bestuur van de Stichting BRM heeft voorbereidingen getroffen voor een restauratieplan voor de klokkenstoel in Bantega. De stoel zal helemaal worden opgeknapt, waaronder het vastzetten van de schoren, herstel van de poten op de gemetselde steunberen en deels vernieuwen van het dak. Ook zal de stenen vloer onder de klokkenstoel weer worden terug gebracht in z’n oorspronkelijke situatie. 

Deze klokkenstoel staat op een kerkhof, dat dateert uit 1923 en werd in 1973 gerestaureerd.

De huidige luidklok van 1948 vervangt de door de Duitsers in 1943 gevorderde klok die dateerde van 1933 en door Petit en Fritsen werd gegoten.

Bron: www.reliwiki.nl